Europatimen

NHO ønsker å invitere deg og klassen din på vår populære Europatime. Der får dere et oppdatert bilde av situasjonen i Europa.

Europatimen er dialogbasert. Gjennom bruk av filmer og diskusjon blir elevene utfordret til å tenke selv. Deretter kan de selv komme fram til løsninger knyttet til aktuelle internasjonale problemstillinger. Eksempler på det er klimautfordringer og migrasjon.

Spørsmål vi tar opp
  • Hvorfor samarbeider man på tvers av landegrenser? 
  • Hvordan fungerer egentlig EU?
  • Hvilken betydning har EU- og EØS-samarbeidet for deg og meg?

Foredraget dekker kompetansemål i samfunnsfag, og er samtidig relevant i andre fag som historie, samfunnsøkonomi og engelsk.

Praktisk informasjon
  • Innholdet er utviklet med innspill fra Utenriksdepartementet.
  • Undervisningen varer i 60 minutter og kan tilpasses både i lengde og innhold.
  • Europatimen gjennomføres ute på din skole.
  • Timen kan også gjennomføres digitalt via Teams.
  • Europatimen er gratis.
  • Bestill besøk gjennom skjemaet nederst på denne siden. 
Fyll ut skjemaet for å bestille Europatimen
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde