Europatimen

NHO ønsker å invitere deg og klassen din på vår populære Europatime. Der får dere et oppdatert bilde av situasjonen i Europa.

Europatimen er dialogbasert. Gjennom bruk av filmer og diskusjon blir elevene utfordret til å tenke selv. Deretter kan de selv komme fram til løsninger knyttet til aktuelle internasjonale problemstillinger. Eksempler på det er klimautfordringer og migrasjon.

Spørsmål vi tar opp
  • Hvorfor samarbeider man på tvers av landegrenser? 
  • Hvordan fungerer egentlig EU?
  • Hvilken betydning har EU- og EØS-samarbeidet for deg og meg?

Foredraget dekker kompetansemål i samfunnsfag, og vi tilbyr også varianter av Europatimen som er relevant for og dekker kompetansemål i blant annet fagene entreprenørskap og bedriftsutvikling, historie, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, fransk, tysk, engelsk med fokus på Brexit, spansk og kinesisk.

Vi er også åpne for innspill og ønsker fra lærere om temaer og problemstillinger som tas opp i foredraget.

Praktisk informasjon
  • Innholdet er utviklet med innspill fra Utenriksdepartementet.
  • Undervisningen varer i 60 minutter og kan tilpasses både i lengde og innhold.
  • Europatimen gjennomføres ute på din skole.
  • Timen kan også gjennomføres digitalt via Teams.
  • Europatimen er gratis.
  • Bestill besøk ved å kontakte Isabelle Bergseth på isabelle.bergseth@nho.no eller på 41 38 64 96.