Europatimen

NHO tilbyr foredrag for skoleklasser om Norges rolle i Europa gjennom vårt populære tilbud Europatime.

Europatimen er et dialogbasert undervisningsopplegg om Norges rolle i Europa. Gjennom bruk av filmer og diskusjon blir elevene utfordret til å tenke selv. Deretter kan de selv komme fram til løsninger knyttet til aktuelle internasjonale problemstillinger.

Spørsmål vi tar opp
  • Hvorfor samarbeider man på tvers av landegrenser? 
  • Hvordan fungerer egentlig EU?
  • Hvilken betydning har EU- og EØS-samarbeidet for deg og meg?

Foredraget dekker kompetansemål i samfunnsfag, og vi tilbyr også varianter av Europatimen som er relevant for og dekker kompetansemål i blant annet fagene entreprenørskap og bedriftsutvikling, historie, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, fransk, spansk, tysk og engelsk.

Vi er også åpne for innspill og ønsker fra lærere om temaer og problemstillinger som tas opp i foredraget.

Praktisk informasjon
  • Undervisningen varer i 60 minutter og kan tilpasses både i lengde og innhold.
  • Europatimen gjennomføres ute på din skole.
  • Timen kan også gjennomføres digitalt via Teams.
  • Europatimen er gratis.

Kontaktperson

  • Håkon Andreassen Magnussen
  • Foredragsholder for Europatimen