Finans Norge inn i NHO-familien fra 1. januar 2023

Nyhet, Organisasjon

Publisert

Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge. Arkivfoto: Per-Otto Oppi Christiansen/ NHO.

- Vi blir sterkere sammen, og kan med økt kraft arbeide for gjennomslag, verdiskaping, kunnskapsutvikling, innovasjon, digitalisering og omstilling i norsk næringsliv. Norge er et lite land, men når vi bygger sterke lag er det nesten ingen grenser for hva vi kan få til, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Finans Norges medlemmer utgjør om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte, og vil kunne bli et stort og viktig tilskudd til NHO-fellesskapet. De organiserer forretningsbanker, sparebanker, forsikringsbransjen, inkasso-bransjen, fintech-selskaper og andre.

De siste årene har NHO samarbeidet med Finans Norge og deres medlemmer på en rekke områder, blant annet for grønne eksportgrep fra regjeringen. I regionene har det vært et særlig godt samarbeid med sparebankene, som spiller en viktig rolle for det lokale næringslivet.

- Vi har gjennom de siste par årene utviklet et godt og konstruktivt samarbeid. Dette har resultert i et ønske om å se på en sammenslutning. Norge står overfor store oppgaver fremover, og finansnæring og øvrig næringsliv må være en del av løsningen for å lykkes med grønn omstilling, lokal jobbskaping, bærekraftig økonomi og internasjonalt samarbeid, sier Finans Norge-sjef Idar Kreutzer.

Styrene i de to foreningene har tro på at de kan stå sterkere sammen. Finansnæringen og resten av norsk næringsliv veves stadig tettere sammen, er gjensidig avhengig av hverandre og har felles interesser på de fleste områder.

- En vellykket omstilling til nullutslippssamfunnet drives av store og små beslutninger i ti-tusenvis av bedrifter over hele landet. En solid, kunnskapsrik og mangfoldig finansnæring bidrar til at gode ideer og innovative løsninger kan realiseres, konkurransekraften i næringslivet styrkes og nye bedrifter etableres, sier Kreutzer.

I løpet av dette tiåret må Norge lykkes med to store oppgaver; å skape flere produktive jobber og kutte utslipp. Det er avgjørende for å nå klimamålene og sikre velferden for vår egen og kommende generasjoner.

- Vi ser også at trepartssamarbeidet er avgjørende for at Norge skal klare de store utfordringene vi står overfor, og en godt organisert arbeidsgiverside er et viktig bidrag for å få til dette. Et sterkt NHO med Finans Norge som ny Landsforening er med å understøtte dette målet, sier Almlid.

Finans Norge går inn som en egen landsforening fra 1. januar 2023, og kan videreføres i sin nåværende form innenfor NHO. Nå blir det etablert integrasjonsteam som skal arbeide med de praktiske spørsmålene frem mot neste år.

Les mer om Finans Norge