Oversikt over NHOs undersøkelser

Februar 2024

Næringslivets Økonomibarometer Q1
Gjennomføring – 31. januar til 6. februar
Undersøkelsens formål – Følge utviklingen i norsk økonomi og næringsliv, og å få innsikt i medlemmenes vurdering av situasjonen og utsikter fremover
Kontaktperson i NHO – Hallvard Mørck, hallvard.morck@nho.no

Mars 2024

NHOs Medlemstilfredshetsundersøkelse
Gjennomføring – 27. februar til 5. mars
Undersøkelsens formål – Medlemmenes evaluering av NHO, medlemstilbud og tjenester
Kontaktperson i NHO – Torunn Sirevaag (torunn.sirevaag@nho.no)

April 2024

NHOs Medlemsundersøkelse
Gjennomføring – 2. til 9. april
Undersøkelsens formål – Kartlegge medlemsbedriftene markedssituasjon og utsikter, samt andre aktuelle tema
Kontaktperson i NHO – Torunn Sirevaag (torunn.sirevaag@nho.no)

Mai 2024

Næringslivets Økonomibarometer Q2
Gjennomføring – 30. april til 6. mai
Undersøkelsens formål – Følge utviklingen i norsk økonomi og næringsliv, og å få innsikt i medlemmenes vurdering av situasjonen og utsikter fremover
Kontaktperson i NHO – Hallvard Mørck, hallvard.morck@nho.no

Juni 2024

NHOs Medlemsundersøkelse
Gjennomføring – 29. mai til 4. juni
Undersøkelsens formål – Kartlegge medlemsbedriftene markedssituasjon og utsikter, samt andre aktuelle tema
Kontaktperson i NHO – Torunn Sirevaag (torunn.sirevaag@nho.no)

Juli 2024

NHOs Medlemsundersøkelse
Gjennomføring – 2. til 9. juli
Undersøkelsens formål – Kartlegge medlemsbedriftene markedssituasjon og utsikter, samt andre aktuelle tema
Kontaktperson i NHO – Torunn Sirevaag (torunn.sirevaag@nho.no)

August 2024

NHOs Medlemsundersøkelse
Gjennomføring – 31. juli til 6. august
Undersøkelsens formål – Kartlegge medlemsbedriftene markedssituasjon og utsikter, samt andre aktuelle tema
Kontaktperson i NHO – Torunn Sirevaag (torunn.sirevaag@nho.no)

September 2024

Næringslivets Økonomibarometer Q3
Gjennomføring – 30. april til 6. mai
Undersøkelsens formål – Følge utviklingen i norsk økonomi og næringsliv, og å få innsikt i medlemmenes vurdering av situasjonen og utsikter fremover
Kontaktperson i NHO – Hallvard Mørck, hallvard.morck@nho.no

Oktober 2024

NHOs Medlemsundersøkelse
Gjennomføring – 31. juli til 6. august
Undersøkelsens formål – Kartlegge medlemsbedriftene markedssituasjon og utsikter, samt andre aktuelle tema
Kontaktperson i NHO – Torunn Sirevaag (torunn.sirevaag@nho.no)