AFP: Endelig rapport

Her finner du evalueringen av AFP-ordningen fra desember 2017, både kort og full versjon.