NHO

Innhold

Høring: Forslag til endring i skatteforvaltningslovens regler og søksmålsadgang

NHO støtter ikke forslaget med innskrenking av søksmålsadgangen i skattesaker.

  • NHO mener at tvistelovens rettssikkerhetsprinsipper må gjelde også for skattesaker. Vi støtter derfor ikke forslaget om å innskrenke søksmålsadgangen kun til avgjørelser som kan påklages.
  • Forslaget om ny søksmålsfrist ved avvisning av klage bør etter NHOs syn også gjelde i tilfeller der søksmålsfristen var utløpt da vedtaket ble påklaget.

Last ned

Last ned hele høringssvaret

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: