Brev til Europaparlamentets juridiske komité om selskapspliktig bærekraftig aktsomhetsvurdering

Torsdag 2. mars sendte Ole Erik Almlid og NHOs nordiske søsterorganisasjoner et felles brev til Europaparlamentets juridiske komité (JURI) om viktigheten av å ikke inkludere regler for eierstyring og selskapsledelse i Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet.