Partnerskap med næringslivet for utvikling

Næringsutvikling må løftes og gjøres til en hovedprioritering i bistandspolitikken anbefaler Næringslivets pådriverforum.

I den nye rapporten Partnerskap med næringslivet for utvikling har Næringslivets pådriverforum anbefalt mer og bedre risikoavlastning, regelbasert handel, bedre samspill og bruk av utviklingsbankene og godt styresett.