Økonomisk overblikk 2/2021

Nå lysner det for alvor. De frigjørende vaksinestikkene settes på stadig flere. Etter en berg-og-dal-bane av nedturer og oppturer, lukking og gjenåpning, venter vi at alle de mest inngripende nasjonale smitteverntiltakene vil være fjernet over sommeren. Forhåpentligvis for godt. Temadel: Økonomiske virkemidler i klimapolitikken.

Etter det største økonomiske tilbakeslaget i nyere norsk historie, er det nå tydelig tegn til bedring. Næringslivets økonomibarometer (NØB) viser betydelig optimisme. I alle bransjer er det nå en klar overvekt av medlemsbedrifter som venter økt aktivitet til høsten. For ett år siden av var det motsatt.

Se opptak med Øystein Dørum som presenterer rapporten