Økonomisk overblikk 4/2017

Oppgangen i norsk økonomi har fått bedre fotfeste, men bedringen skjer i et forsiktig tempo. Den peker også på viktigheten av arbeidsinnsats for å finansiere velferdsstaten. Temadel: Verdien av arbeid.

Veksten for Fastlands-Norge fortsetter. Nedgangskonjunkturen som startet ved utgangen av 2014, nådde bunnen for et år siden. Og selv om bedringen er forsiktig, er den bredt forankret i økonomien:

  • Nedgangen i petroleumsinvesteringen har bremset opp siden i fjor, og det ligger an til at avdempingen vil fortsette og snu til forsiktig oppgang.
  • Bedriftsinvesteringene på fastlandet har tatt seg opp.
  • Konsumet har vokst sterkere enn i fjor.
  • Veksten i boliginvesteringene har holdt seg.
  • Sysselsettingen har økt, og ledighetsraten har gått gradvis ned det siste året.

Last ned kvartdalsrapporten