NHO

Innhold

Økonomisk overblikk 4/2017

Oppgangen i norsk økonomi har fått bedre fotfeste, men bedringen skjer i et forsiktig tempo. Den peker også på viktigheten av arbeidsinnsats for å finansiere velferdsstaten. Temadel: Verdien av arbeid.

Veksten for Fastlands-Norge fortsetter. Nedgangskonjunkturen som startet ved utgangen av 2014, nådde bunnen for et år siden. Og selv om bedringen er forsiktig, er den bredt forankret i økonomien:

  • Nedgangen i petroleumsinvesteringen har bremset opp siden i fjor, og det ligger an til at avdempingen vil fortsette og snu til forsiktig oppgang.
  • Bedriftsinvesteringene på fastlandet har tatt seg opp.
  • Konsumet har vokst sterkere enn i fjor.
  • Veksten i boliginvesteringene har holdt seg.
  • Sysselsettingen har økt, og ledighetsraten har gått gradvis ned det siste året.

Last ned kvartdalsrapporten

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: