Teknologiutvikling og incentiver for klimavennlig næringstransport – med CO2-fond som virkemiddel

Et CO2-fond kan bli et viktig supplement til statlige ordninger for å fremme ny teknologi og redusere utslipp i transportsektoren, konkluderer en ny rapport.

Rapporten «Teknologiutvikling og incentiver for klimavennlig næringstransport» viser hva som er status for klimavennlig transportteknologi på vei, sjø og i luften, og hvilke løsninger som vil være tilgjengelig frem mot 2030.

Den ser også på hvordan et CO2-fond kan bidra til raskere introduksjon av ny teknologi og nye løsninger i næringstransporten.

Thema Consulting Group har laget utredningen på oppdrag fra NHO, Norges Rederiforbund, Norges Lastebileierforbund, Fiskebåt, Kystrederiene, Norges Bondelag, Maskinentreprenørenes forbund, NHO logistikk og transport, NHO Luftfart, NHO Sjøfart, NHO Transport, EBA, NOx-fondet, Energi Norge, Nelfo og DNV.