Nyttig info - ekspertbistand i vanskelige fraværssaker

Publisert

Du som arbeidsgiver kan få støtte i arbeidet med å redusere og forebygge sykefravær digitalt eller fra NAV Arbeidslivssenter. Vi har samlet noen nyttige lenker og info til deg som trenger støtte til å forebygge og redusere fravær i din bedrift.

Alle virksomheter er en del av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022 (IA-avtalen). Målsettingen i IA-avtalen er å redusere og forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

Nyttige lenker
  • Min side – arbeidsgiver – her kan du få oversikt over sykemeldte og sykefraværsstatistikk, få støtte til å rekruttere og tilgang til å sende digitale skjema til NAV.
  • Forebygge og redusere sykefravær og frafall – denne siden gir god oversikt over digitale tjenester fra NAV og oppfølging fra NAV Arbeidslivssenter. Her vil dere bl.a. finne lenker til kontaktskjema og idebanken
  • Arbinn om IA – NHOs medlemssider med gode tips, veiledere, verktøy og maler til bruk i IA og sykefraværsarbeidet. Her får du også oversikt over andre relevante nettsteder.
Nytt virkemiddel i vanskelige fraværssaker - tilskudd til ekspertbistand

Vanskelige fraværssaker kom opp som en utfordring fra NHOs medlemmer i forbindelse med reforhandling av IA-avtalen i 2018. Et nytt virkemiddel – tilskudd til ekspertbistand – ble derfor etablert.

Når tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte ikke fører fram, kan det søkes om støtte til bistand fra en ekspert for å få en vurdering av muligheter og begrensninger for arbeidstakeren og/eller arbeidsplassen. Eksperten skal hjelpe til med å avklare situasjonen og bidra til å finne løsning. Les mer om ekspertbistand på Arbinn.no