Artikkelarkiv

Vis filtrering

116 resultater

Type artikkel
Velg område
116 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. NHO-undersøkelse: Ukraina-krigen berører bedriftene i Innlandet

  Budskapet fra NHO-bedriftene i Innlandet i den nyeste medlemsundersøkelsen er oppsummert "Bra nå, verre siden". - Fremtidsutsiktene er vesentlig svakere enn ved forrige måling. Ukrainakrigen gir høyere kostnader, høyere salgspriser, lavere aktivitet og dårligere inntjening, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

 2. Betryggende oppslutning om Forsvaret

  Behovet for kunnskap om Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk er større enn på lange tider. Vår verden er i endring. Vi står ved et historisk veiskille. Da verden var på full fart tilbake etter to år med pandemi, fikk vi en helt ny og større krise å håndtere. Krigen i Ukraina setter dype spor, men reiser også mange spørsmål om hvordan vi som nasjon skal ivareta egen sikkerhet.

 3. Mangelen på tilgang til rett kompetanse er for høy

  Ferske tall fra NHOs Kompetansebarometer viser at mangelen på tilgang til rett kompetanse hos NHO-bedriftene i Innlandet fortsetter å øke og begynner å bli kritisk høy for stadig flere bedrifter.-Her må vi ta grep, sier seniorrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen.

 4. Bedrifter sliter med rekruttering på grunn av skjev kjønnsbalanse

  Fersk NHO-undersøkelse viser at bedriftene sliter med rekruttering på grunn av skjev kjønnsbalanse. - I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Vi har fortsatt en lang vei å gå selv om vi ligger langt fremme på verdensbasis, sier seniorrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen.

 5. Flyktningkrisen: Innlandet står klare til å bidra!

  Vår verden er i endring. Vi står ved et historisk veiskille. Da verden var på full fart tilbake etter to år med pandemi, fikk vi en helt ny og større krise å håndtere. Krigen i Ukraina setter dype spor. Millioner av ukrainere er på flukt. Vi må og skal ta imot så mange vi kan, og gi dem muligheten til å bygge et livet sitt.

 6. De store oppgavene for Gudbrandsdalen

  Vår verden er i endring. Vi står ved et historisk veiskille. Da verden var på full fart tilbake etter to år med pandemi, fikk vi en helt ny og større krise å håndtere. Krigen i Ukraina setter dype spor. Dette er vår, din og min verden.

 7. Et krafttak for morgendagens næringsliv

  Med bakgrunn i dagens prissituasjon for energi, den raske omleggingen av europeisk energipolitikk og utfordringene dette medfører for bedriftene i Innlandet, trengs en ordning for strømstøtte til bedrifter med rask iverksettelse. Vi må gå fra prinsipper til handling i energipolitikken. Vi trenger tiltak for å avhjelpe situasjonen i kraftsystemet både på kort og lang sikt. Det krever at beslutninger tas nå.