Bedriftene i Innlandet

NHO Innlandet består av 2300 medlemsbedrifter fordelt i ulike bransjer.

Innlandet er et norsk fylke som ble opprettet 1. januar 2020. Fylket består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland, med unntak av de to tidligere Oppland-kommunene Jevnaker og Lunner, som i dag ligger i Viken fylke. Fylket ligger, som navnet indikerer, «inne i landet», og er Norges eneste fylke uten kystlinje.

Variert og spennende

NHO Innlandets 2300 medlemsbedrifter spenner vidt. Næringslivet er variert og spennende.

Skogbruk: 40 prosent av avvirkningen fra de norske skogene stammer fra Innlandet. Det har dannet basis for en stor tremekanisk industris om har vokst sammen med bygg- og anleggsnæringen til en moderne industri med høyt kompetanseinnhold, moderne teknologi og globale markeder.

Turisme: Regionen har en over 100 år gammel tradisjon innenfor turisme – ikke minst med utgangspunkt i den rike fjellnaturen. Utviklingen har i dag skapt en internasjonalt rettet opplevelsessektor med noen av Norges sterkeste merkevarer innenfor reiselivet.

Vareproduksjon: Med hovedsenter på Raufoss holder Innlandet en av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen vareproduksjon. Disse bedriftene er verdensledende i storskalaproduksjon, med høy kvalitet.

Med SINTEF Raufoss Manufacturing og NTNU Gjøvik som viktige forskningsinstitusjoner, er klyngen en av landets mest innovative kompetansemiljøer. Fremoverlent bruk av teknologi har gjort at fabrikkene på Raufoss er konkurransedyktige med produksjonsprisene til fabrikker i lav-kostnadsland. Klyngen har især høy kompetanse på råmaterialene aluminium og plast.

Tilrettelegging av industriarealer har også medført at det er etablert internasjonalt orienterte industrielle virksomheter over hele Innlandet, ikke minst i Kongsvinger-, Hadeland- og Gjøvikregionen.

IKT og spillteknologi: På Hamar finner vi Norges største miljø for spillteknologi, med Høgskolen i Innlandet som hovedsete. NTNU Gjøvik har en av Norges beste utdannelser innen IT-sikkerhet. Både Hamar og Gjøvik huser bedrifter som er ledende i landet innen VR-teknologi.

Landbruk: Hedmark og Oppland er landets to største landbruksfylker. 20 % av landets jorbruksproduksjon skjer i Innlandet. I tillegg til dette kommer foredlingsbedrifter som baserer seg på jordbruket. I samarbeid med industrisektoren, jobber landbruket nå med teknologier som sikrer at vi får et fremtidsrettet og effektivt landbruk.

Bioøkonomi: Innlandets kompetanse innen bioøkonomi stammer kanskje fra regionens styrke innen jordbruk og skogbruk. Noen av landets største fagmiljøer innen bioøkonomi finner vi i Innlandet, mange av dem som en del av Heidner-klyngen og Norwegian Wood Cluster.