Vellykket årsmøte og temamøte om kraft, kapital og kompetanse

Publisert

Andreas Andenæs fra entreprenøren Christie&Opsahl på temamøtet til NHO Møre og Romsdal.

Nær 40 deltakere fikk servert gode innlegg fra medlemsbedrifter og inviterte gjester i Molde.

Kraft, kapital og kompetanse var viktige stikkord på arrangementet på Molde Fjordhotell tirsdag 23. april. 

Nær 40 aktive deltakere fikk først høre regiondirektør Lene Trude Solheim reflektere rundt disse viktige stikkordene. Spesielt er det viktig med forutsigbarhet for næringslivet. Rammevilkårene som politikerne legger må spille på lag med næringslivet. Solheim er tydelig på at dagens skatte- og avgiftsnivå er ikke på linje med signalene og tilbakemeldingene fra næringslivet. 

Tankesmie og stortingspolitiker 

Samfunnsøkonom Steinar Juel fra den liberale tankesmien Civita ga et godt innblikk i de mange utfordringene vi  står ovenfor i årene som kommer. Mangel på arbeidskraft er et sentralt tema. 

- Det er stort behov for arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren og forsvaret. Dette er sektorer som kommer til å trenge mange hender. Faktisk flere hender enn det som finnes. Dette er en utfordring som vi må løse, sa Juel.

Han understreket også behovet for annen kraft  - elektrisk kraft for å kunne gjennomføre elektrifiseringen av næringslivet. 

Alfred Bjørlo, stortingspolitiker fra Venstre, fikk anerkjennende nikk i salen da han snakket om fjerning av formueskatten og kravet om stabile rammevilkår for næringslivet.

- Fjern formueskatten, få slutt på skattekaoset, få slutt på ekstraskatter. Det må til for å få fart på omstillingen som Norge må gjennom, sa Bjørlo. 

Han la vekt på at en skattereform må på plass.

- Vi kan ikke straffe private, norske eiere slik vi gjør i dag, mens utenlandske eiere slipper unna.  

Solceller og sirkulærøkonomi

Halvard Brekken fra Brunvoll AS tok oss gjennom solcelle-reisen som Moldebedriften har gjennomført. 7400 kvadratmeter tak er belagt med 2900 solceller ved hovedkontoret på Årø.

-Våre eiere, Brunvoll-familien, gjør dette fordi de vil redusere klimaavtrykket fra bedriften. Bærekraftstiltak blir mer og mer viktig. Og vi ser at vi blir en attraktiv arbeidsplass som en følge av dette, sa Brekken. 


Jan Endre Vartdal fra Vartdal Plast ga oss innsikt i hvor tydelig og målrettet bedriften jobber med sirkulærøkonomi. 92 prosent av plasten blir faktisk samlet inn og resirkulert.

Vartdal kom også inn på stikkordene kraft og kapital. Bedriften er storforbruker av kraft, men sliter med å få tilgang til nok strøm. Dette henger sammen med både linjenett og kraftproduksjon. 

- Når det gjelder kapital og skatt, så vil jeg si at økte skatter og avgifter ikke er rett medisin for næringslivet. Formueskatten tapper norske bedrifter for kapital. Dette er ikke veien å gå, sa Vartdal. 

Movtivasjon, engasjement og kompetanse

Andreas Andenæs fra entreprenøren Christie&Opsahl fortalte om en bedrift som tør å satse på folk.

- Folk er vår viktigste ressurs, som vi må forvalte på en best mulig måte. Da får vi motiverte, engasjerte og kompetente medarbeidere, sa Andenæs.