Styret i NHO Nordland 2024 -2025

Siw Moxness
Styreleder
Daglig leder
Vigner Olaisen AS
E-post:
Telefon: 90044827

Tom E. Kristiansen
Nestleder
Daglig leder
Nordkontakt
E-post:
Telefon: 91313250

John-Arne Hansen
Styremedlem
Regionbanksjef Corporate Banking Nord-Norge
DNB
E-post:
Telefon: 

Veslemøy Ellinggard
Styremedlem
Administrerende direktør
NorLense
E-post:
Telefon: 90750045

Odd Langvatn
Styremedlem
Direktør Kundesernter
Widerøe Internett AS
E-post:
Telefon: 98901235

Kolbjørn Haarr
Styremedlem
Administrerende direktør
DIPS ASA
E-post:
Telefon: 97057834

Tilla Lien Larsen
Styremedlem
Daglig leder
Skårungen AS
E-post:
Telefon: 40484647

Cecilie Berntsen Sæthre
1. Varamedlem
Daglig leder
Latech AS
E-post:
Telefon: 93406173

Marthe Hov Jacobsen
2. Varamedlem
Daglig leder
Egga Utvikling
E-post:
Telefon: 97676476

Ingvild Skogvold
3. Varamedlem
Daglig leder
Ranaregionen Næringsforening 
E-post: 41224243