Styret i NHO Nordland 2023 -2024

Espen Haaland 
Styreleder
Konsernsjef
Haaland AS
E-post: espen.haaland@haaland.no
Telefon: 92013500

Siw Moxness
Nestleder
Daglig leder
Vigner Olaisen AS
E-post: siw@volaisen.no
Telefon: 90044827

Tom E. Kristiansen
Styremedlem
Administrerende direktør
Nordkontakt AS
E-post: tom@nordkontakt.no
Telefon: 91313250

Caroline Gjestemoen
Styremedlem
Regiondirektør
ISS Facility Services AS
E-post: caroline.gjestemoen@no.issworld.com 
Telefon: 40012395

Odd Langvatn
Styremedlem
Direktør Kundesernter
Widerøe Internett AS
E-post: odd.langvatn@wideroe.no
Telefon: 98901235

Kolbjørn Haarr
Styremedlem
Administrerende direktør
DIPS ASA
E-post: koh@dips.no 
Telefon: 97057834

Tilla Lien Larsen
Styremedlem
Daglig leder
Skårungen AS
E-post: tilla@skaarungen.no

Cecilie Berntsen Sæthre
1. Varamedlem
Daglig leder
Latech AS
E-post: cecilie@latech.no
Telefon: 93406173

John-Arne Hansen
2. Varamedlem
Regionbanksjef Corporate Banking Nord-Norge
DNB
E-post: john-arne.hansen@dnb.no

Hilde S. Rønningsen
3. Varamedlem
Kommunikasjonsdirektør
FREYR Battery 
E-post: hilde.ronningsen@freyrbattery.com