NHO

Innhold

Nå bør disse veiene prioriteres

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

For å gripe mulighetene i hele fylket, må folk og varer bevege seg trygt, raskt og grønt. Her er de tre veiene regjeringen bør prioritere det neste tiåret.

God mobilitet er en forutsetning for at våre bedrifter kan eksistere og vokse. For at de kan skape jobber, tiltrekke seg kompetanse og utvikle løsninger. Samferdselsbudsjett og transportplaner handler om å løse dagens utfordringer.

Regjeringen holder på å lage nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033. Det er en prioritert beskrivelse og planlegging av de neste samferdselsprosjektene. NTP ett av landets viktigste dokumenter – og vil ha avgjørende betydning for hvordan vi kan leve og handle med hverandre den neste generasjonen.

NHO Rogaland har nylig valgt ut tre konkrete veiprosjekter i vårt innspill til samferdselsminister Knut Arild Hareide. De er sendt med tanke på utbygging og ferdigstillelse den første perioden (2022-2027).

1. E134 Vågsli-Seljestad

Denne strekningen er vår topp-prioritering. Det er en kritisk fjellovergang som er vedtatt som en hovedvei for godstransport mellom vest og øst. Selv om veistrekket ikke engang er i Rogaland, er det helt avgjørende for at bedrifter på Haugalandet skal kunne frakte disse over fjellet til Oslo og Østlandet.

2. E134 Bakka-Solheim

Dette er en del av den samme strekningen. Argumentasjonen er den samme: Våre varer må kunne leveres kundene på Østlandet, stabilt og forutsigbart. I dag er flere av tunnelene og veiene gått ut på dato. En utbedring av dette veistrekket, der mange av de krappe svingene vil jevnes ut, vil gjøre denne nøkkelveien raskere, sikrere og grønnere.

3. Rv13 Rødsliane

Dette er et livsfarlig veistrekk. Bare den siste måneden har vi sett flere store steinras. Ingen i Rogaland skal måtte utsette seg for fare på vei til skole eller jobb. Utbedring av Rv13 Rødsliane vil sikre en meget viktig hovedvei for indre deler av Rogaland.

Samferdselsløftet 2021

Hvert fjerde år utgir NHO «Samferdselsløftet». Der lanserer vi våre prioriterte veistrekninger som vi sender som innspill til regjeringens arbeid med Nasjonal Transportplan. Samferdselsløftet arrangeres i år digitalt 2.mars klokken 08.15-9.30. Arrangementet består både av en nasjonal del og en regional del, og er åpent for alle som er interessert i samferdsel og politikk.

Her kan du melde deg på lanseringen av Samferdselsløftet.