Dette er beskjeden til rogalandsbenken

Publisert

Styret i NHO Rogaland møtte politikerne på rogalandsbenken. Fra venstre er Tor Inge Eidesen (Senterpartiet), Terje Halleland (Frp), Marianne Olsnes (Shell), Lisa Marie Ness Klungland (senterpartiet), Ingrid Fiskaa (SV), Karoline Myklebust Linde (Lærdal), Margret Hagerup (Høyre), Gjermund Dahl (Clarion Hotel Energy), Hege Skogland Mokleiv (Permanor), Guro Espeland (Jæder), Roy Steffensen (Frp) og Trine Vigorito (Fabi).

Hva trenger bedriftene i Rogaland for å lykkes? Politikerne på rogalandsbenken har fått innspill om akkurat det.

Mye går bra i Rogaland, også i næringslivet. Det er helt avgjørende, fordi det er bedriftene som gir folk jobb. 73 prosent av de sysselsatte i Rogaland jobber i en bedrift. Det er bedriftene som gir oss nye løsninger på store utfordringer.  Bedriftene gir fellesskapet skatteinntekter, som igjen finansierer vårt gode velferdssamfunn. De store som små – butikken, hotellet, bakeren og snekkeren – er alle sammen viktige i hverdagen, og for å utvikle små og store lokalsamfunn. I NHO Rogaland er 89 prosent av medlemmene små og mellomstore bedrifter.

Bedriftene er helt avhengige av at politikken gir dem mulighet til å drive trygt og stabilt – og til å vokse. Selv om mye går godt i dag, er det utfordringer å se i nær framtid.

Det arrangeres jevnlig møter mellom næringslivet i Rogaland, representert ved styret i NHO Rogaland, og Rogalandsbenken på Stortinget. I tillegg er det også en rekke bedrifter som på eget initiativ har kontakt me dpolitikerne. Dette er viktig for at politikerne hele tiden skal vite hva som rører seg i næringslivet, og hvilke behov bedriftene har.

Under møte mellom styret i NHO Rogaland og politikerne på rogalandsbenken i september, ble følgende saker pekt som de viktigste for politikerne å ta tak i nå.

1. Forutsigbarhet i skatte- og avgiftspolitikken

2. Energi: Jevne ut prisforskjellene på strøm i landet, og få fortgang i satsingen på havvind

3. Avslutte innleie-forbudet, det vil både bedrifter og arbeidstakere tjene på

4. Samferdsel, spesielt prioritere er E39 Osli – Ålgård, samt E134 Haukelifjell (Vågsli-Seljestad). 

Andre tema, som eksport, internasjonalt samarbeid, klima og kompetanse, ble også diskutert mellom politikere og næringsliv.

Det var politikere fra SV, Senterpartiet, Høyre og Frp som deltok på møtet.