Eramet er Månedens Klimabedrift i juli

Publisert

Sigurd Ur, NHO Rogaland, og Fernando Ramos, Eramet Norway Sauda.

Sauda-bedriften er blant verdens mest klimaeffektive produsenter av manganlegeringer.

-Eramet er et lysende eksempel på hvordan norsk prosessindustri spiller en viktig rolle som leverandør av bærekraftige materialer og produkter ute i verden, sier rådgiver Sigurd Ur i NHO Rogaland.

Manganlegeringer er et stoff som brukes til å lage stål – som altså er et resirkulerbart materiale som behøves i det grønne skiftet i alt fra elbiler til vindmøller.

-Både fordi produksjonen er bærekraftig og at produktet er resirkulerbart, reduseres klimavtrykket. Det er et godt og inspirerende eksempel på at sirkulærøkonomi er lønnsomt, legger han til.

Inspirerende eksempel

I begynnelsen av måneden var Ur på besøk i Sauda for å dele ut Månedens Klimabedrift for jul.i Hver måned gjennom 2021 velger NHO Rogaland ut et inspirerende eksempel blant våre 2500 medlemmer.

-Det er veldig gledelig. Både fordi det er hyggelig at vår innsats blir lagt merke til, og fordi det inspirerer til videre arbeid, sier Fernando Ramos, verksdirektør, Eramet Norway Sauda.

-Hvilke grep har dere tatt for å redusere fotavtrykket?

-Vi utviklet vårt veikart med langsiktige, konkrete og ambisiøse mål for klima, energi, miljø og sirkulærøkonomi i 2018. Hvert år gjør vi nå opp status med en egen bærekraftsrapport om hva vi har gjort, hvor langt har vi kommet og avgjør hva som er de neste stegene, sier Ramos.                                                                                                                            

Høye ambisjoner

-Vi skal redusere våre CO2-utslipp med minst 43 prosent innen 2030 og 80 prosent innen 2050 målt mot referanseåret 2005. Eramet Norways klimautslipp har vært stabile de siste årene, men vi har konkrete utviklingsprosjekter som skal bringe oss frem til målene, sier Ramos, som peker på at det i anlegget i Sauda jobbet spesielt med støvutslipp og rensing av prosess- og sigevann.

-Hvor viktig blir bærekraft for Eramet Norway sin konkurransekraft framover?

- Myndigheter, investorer og forbrukere stiller stadig strenge krav til produkters klima- og miljøfotavtrykk. Vi har derfor en klar oppfatning om at det å ha en ledende posisjon på klima og miljø øker vår konkurransekraft og styrker selskapets lønnsomhet på lang sikt, sier verksdirektøren.

-Vi håper naturligvis at det også inspirerer andre bedrifter. De store utfordringene verden står ovenfor løser vi ikke hver for oss, men sammen, sier han.