Fem grep for å redusere strømpris-forskjeller

Publisert

Strømprisene varierer veldig fra region til region. Det er det mulig å gjøre noe med. Foto: Getty Images/iStockphoto

Bedriftene i Rogaland sliter når strømmen er dyr her og gratis i Trøndelag.

Strømprisene varierer voldsomt i Norge, fra region til region. Mens strømmen kan være gratis i Trøndelag, kan den koste over kronen her i Rogaland. Det får mange uheldige konsekvenser, som at norske bedrifter må konkurrere mot hverandre – på helt forskjellige vilkår.

Som vi kunne lese om i Aftenbladet nylig: da om Fatland, som sender trailere med kjøtt fra Rogaland og opp til Trøndelag. I Trøndelag blir kjøttet foredlet, for der er det lave strømpriser, før kjøttet kjøres ned igjen til Rogaland for pakking og distribusjon til butikker.

Slik kan vi ikke ha det. Helt unødvendige klimautslipp og trafikk på veiene.

NHO mottar mange bekymringer fra bedrifter om de store forskjellene i strømprisene. Heldigvis har ikke NHO noen holdepunkter for å forvente at prisforskjellene mellom regionene blir permanente. Flere kraftanalytikere forventer at strømprisene vil bli likere gjennom vinteren.

Likevel er det viktige grep som kan og må gjøres for å redusere forskjellene, på kort og lang sikt. NHO har bedt regjeringen om å gjennomføre følgende tiltak, som alle vil bidra til å redusere forskjellene mellom Rogaland og andre regioner. Ingen «quick fix», men viktige likevel.

  1. Raskere nettforsterking: Statnett har laget et forslag til hvordan strømnettet kan forsterkes og håndtere mer strøm vår region og Østlandet. Vi trenger et sterkere nett nå som vi forventet mer og høyere strømforbruk samtidig som ny havvind skal inn på nettet. Det vi vil gi store flaskehalser i kraftledningsnettet mellom. Da må «motorveiene» i strømnettet forsterkes raskt.
  2. Fjern høyprisbidraget: Flere viktige fornybarprosjekter, blant annet Lyses oppgradering av Røldal-Suldal-kraftverket, ble lagt på is som følge av kraftskattepakken som ble innført i statsbudsjettet 2023. Høyprisbidraget bør avvikles allerede fra 1.1.2024 slik at fornybarbransjen får trygghet for investeringene og fart i fornybarsatsingene.
  3. Krafttak for energieffektivisering: Vi kan effektivisere og spare mye strøm i Norge. NHO og LO har nylig lagt frem en omforent strategi for energieffektivisering og lokal solkraftproduksjon. Regjeringen presenterte 5. oktober sin handlingsplan for energieffektivisering. Vi trenger mer lokal kraftproduksjon, og vi trenger at bedrifter kan gå gjennom energibruken sin og vurdere hvilke tiltak som kan redusere egne strømkostnadene. Det vil også frigjøre kraft for å møte annen etterspørsel.
  4. Bruk flaskehalsinntekter til å redusere nettleie: Det siste året har flaskehalsinntekter blitt brukt til å redusere nettleie samt å sette tak på kraftprisen. Disse opphører etter planen 31.12.23 og vil da gi grunnlag for høyere nettleie. Siden flaskehalsinntektene til Statnett fortsatt ventes å være høye det neste året, bør prisreduksjonen forlenges. Dette vil bidra til å redusere konkurransevridningen mellom ulike strømprissoner.
  5. Utnytt dagens strømnett bedre: Statnett og de regionale nettselskapene må prioritere tiltak som sikrer best mulig kapasitetsutnyttelse av eksisterende nett. Statnett har varslet en ny metode for å angi overføringskapasitet til kraftmarkedet som kan gi vesentlig økt utnyttelse av strømnettet. Det er viktig at fremdriften her er god, slik at dette kan innføres på forsvarlig, men så tidlig som mulig, slik at man unngår unødig høye priser i vinter.

Disse fem grepene vil bety mye for å redusere forskjeller i strømprisene. Nettopp derfor har også NHOs medlemsbedrifter nylig møtt politikerne på Rogalandsbenken og bedt dem prioritere dette. Det forventer bedriftene og NHO i Rogaland at regjeringen gjør.