NHO

Innhold

IFF er Månedens Klimabedrift i april

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland og fabrikksjef Tor Arthur Halvorsen i IFF. (Foto: Ann Margit S. Grønstad, Karmøynytt)

I over 60 år har de høstet tare langs norskekysten. Denne uken fikk de diplom og blomster for viljen til å satse grønt.

-Det er alltid hyggelig når folk utenfor selskapet legger merke til at vår bedrift gjør en god jobb på forskjellige områder. Vi er derfor stolte og glade for at NHO vil gi oss denne oppmerksomheten, sier fabrikksjef Tor Arthur Halvorsen i IFF - som i februar overtok eierskapet fra Dupont.

-Som selskap er vi veldig opptatt av at vår virksomhet skal være bærekraftig, og i tråd med dagens og fremtidens krav til industrien, sier Halvorsen. 

Blant de største i verden

IFF er en av verdens største produsenter av alginat. Årlig kommer 150-170.000 tonn stortare til kaien i Vormedal og blir omgjort til hvitt gull - eller pulver som brukes i medisiner og mat. Alt er strengt regulert av Fiskedirektoratet for å sikre bærekraftig innhøsting. Det høstes årlig 0,3 prosent av stortaren, langt mindre enn den årlige tilveksten. Stortare er en av de største fornybare ressursene som finnes i Norge.

-Stortaren langs kysten vår har unike egenskaper. Potensialet er enormt, og bærekraftig totalutnyttelse er en forutsetning for at vi kan utnytte dette framover, sier Halvorsen. 

Hvilke konkrete grep har dere gjennomført?

-Produksjon av alginat fra tare krever store mengder energi. I de siste årene har vi derfor gjort flere energibesparende tiltak. Vi har hatt en egen dedikert person som sammen med eksterne konsulenter har vurdert hvilke grep som bør gjøres for å redusere energiforbruket. Dette arbeidet har medført at vi allerede har redusert energibehovet med rundt 20 prosent, sier Halvorsen, som også har flere prosjekt på gang framover. 

-Det største prosjektet er å investere i en ny moderne varmepumpe. Dagens varmepumpe er gammel og har derfor redusert utnyttelsesgrad, mens en topp moderne varmepumpe vil kunne gi oss en solid reduksjon i energiforbruket på fabrikken. Vi har også startet et spillvarme-prosjekt som vil gi oss vesentlige energibesparelser. Dette gjør vi i samarbeid med ENOVA, sier Halvorsen. 

Bærekraft er konkurransekraft

Denne uken fikk han blomster og diplom overrakt av regiondirekør Tone Grindland i NHO Rogaland.  

-Det skjer langt flere grønne og bærekraftige initiativ i næringslivet enn det folk flest er klar over. Vi ønsker å løfte fram flere av disse. IFF er et godt eksempel, sier Grindland. 

Hun viser til en medlemsundersøkelse som viser i hvilken grad næringslivet i Rogaland og resten av landet ser på mulighetene som ligger i det grønne skiftet. 37 prosent av bedriftene i Rogaland har tro på vekst som følge av klimaomstilling de neste ti årene.

-Bærekraft er i økende grad bedriftenes konkurransekraft. Sånn er det definitivt for IFF også, og kanskje særlig framover, sier Grindland.