Rogaland trenger flere folk og mer kompetanse

Publisert

Det er fremdeles stort behov for lærlinger i Rogaland. Her er lærlinger fra Halliburton i aksjon.

Næringslivet i Rogaland skriker etter flere folk og mer kompetanse. Det betyr store muligheter for dagens unge på vei inn i utdanning og arbeidslivet.

46 prosent av NHO-bedriftene har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året. Det er spesielt i fag som bygg og anlegg, elektro og datateknologi og teknologi og industrifag det er stor mangel. I tillegg skiller Rogaland seg tydelig ut som teknologifylket – her er det spesielt stor etterspørsel etter folk som kan elektro og datateknologi - samt teknologi- og industrifag.

– Når bedriftene mangler folk med riktig kompetanse betyr det tap av kunder, skrinlagte prosjekter og mindre verdiskapning. Men det betyr også store muligheter for de som er unge i dag. De som nå velger yrkesfag har store muligheter for å raskt få jobb og god inntekt, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Stavanger Aftenblad, Haugesunds Avis og Rogalands Avis har alle skrevet om det store behovet for mer kompetanse.

Stavanger Aftenblad: Britt Synnøve (24) oppfordrer ungdom til å vurdere yrkesfag: – Må ikke ha høyere utdanning

Haugesunds Avis: Ruth Miriam (25) fikk høre at hun var for feminin og svak til å klare jobben: - Jeg bestemte meg for å vise dem 

Rogalands Avis: Rekordetterspørsel, men få arbeidsledige kokker

Søknadsfristen for videregående skole er 1. mars. 

– 6 av 10 NHO-bedrifter trenger folk med fag- /svennebrev, mens over halvparten trenger fagskoleutdannede. Flere må få kunnskap om alle mulighetene yrkesfag gir: Ingen dører lukker seg ved å velge yrkesfag, sier Grindland.

10 grunner til å velge yrkesfag

NHO mener det må kunne opprettes tilbud for å dekke akutte kompetansebehov som oppstår i næringslivet som følge av ny teknologi, innovasjon og endring. Samtidig må det være tilbud som kan kombineres med jobb.   

Norge har behov for mye og ny kompetanse i takt med den digitale og grønne omstillingen vi nå er i gang med. Det kommer tydelig fram i de nye tallene fra NHO, forteller regiondirektør Grindland.

Last ned Kompetansebarometeret 2022