Slik var 2023 for NHO Rogaland

Publisert

Eimund Nygaard fra Lyse er styreleder i NHO Rogaland. Foto: Lyse.

2023 var preget av internasjonal uro og høye priser på energi, råvarer, transport og tjenester. Likevel gikk det godt for store deler av næringslivet i fylket.

Hvert år gjør NHO Rogaland opp status for året som har gått, og arbeidet som er gjort, i en årsberetning. Årsberetningen legges fram på årsmøtet, som denne gang er torsdag 25. april mellom 15 og 16.

I innledningen til årsberetning for 2023, oppsumerer styreleder Eimund Nygaard 2023 slik:

2023 var preget av uroligheter. En urolig verden, et urolig Europa. Dette påvirker Norge og Rogaland. Vi har fått en ny krig i nabolaget vårt og inflasjonen gjorde alt dyrere. Energiprisene har svingt, tilgangen på råvarer har vært vanskelig og logistikken uforutsigbar. Været er villere, klimaendringene tydeligere. Mange er bekymret for en røffere samfunnsdebatt og flere falske nyheter.  

I slike tider trenger vi et robust samfunn. Et samfunn hvor vi har tillit til hverandre, et samfunn med godt samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene – trepartssamarbeidet.  

Tillit tar lang tid å bygge opp, men kort tid å rive ned. Hvordan kan vi sammen bygge tillit og komme oss gjennom vanskelige tider? Vi har alle et ansvar. Det snakket vi også om under Solamøtet, som i over 30 år har vært regionens viktigste møteplass mellom politikk og næringsliv; om hvordan vi kan styrke tilliten mellom politikk, næringsliv og sivilsamfunn.  

17 av 23 rogalandskommuner fikk sist høst ordførere. Lokalpolitikerne har en viktig jobb med å tilrettelegge for det lokale næringslivet. Derfor har NHO besøkt kommuner, politikere og ordførere – sammen med næringslivet – for å bli kjent, og vise hvilke verdier bedriftene bidrar med. Rogaland er, sammen med Oslo, det fylket i Norge med størst andel av befolkningen ansatt i privat næringsliv. Det er det viktig at beslutningstakerne vet om.  

Rogaland hadde i 2023 nesten ingen arbeidsledighet. Bedriftene fortsetter å skape arbeidsplasser og verdier, i bygd og i by. NHOs undersøkelser viser at bedriftene i Rogaland var de som kom seg best gjennom året og som er mest optimistiske for årene som kommer.   

NHO har snart 3000 medlemsbedrifter og 100.000 årsverk i Rogaland. Antallet øker. Medlemmene setter pris på våre medlemstjenester, hvor advokattjenesten er den mest populære. Som arbeidsgiver kan det dukke opp vanskelige juridiske spørsmål. Da er det godt å ha NHOs advokater. NHO Rogaland har behandlet rundt 1000 saker for ca. 250 ulike juridiske enheter i 2023.    

NHO skal også bidra til at medlemsbedriftene blir hørt, at det blir lagt til rette for at bedriftene våre skal få vokse og skape arbeidsplasser og bidra positivt i samfunnet. I 2023 har vi gjort det gjennom tett kontakt mellom både politikere og næringsliv, ved å løfte bedriftene og deres problemutfordringer i media og i møter. Som en del av trepartssamarbeidet spiller NHO en nøkkelrolle i utforming av det norske samfunnet.   

Vi trenger politikk som verdsetter og legger til rette for at næringslivet kan skape arbeidsplasser og verdier. Vi trenger også at næringslivet driver sin virksomhet på en samfunnsansvarlig måte.  

Etter fire år som styreleder i NHO Rogaland, gir jeg nå stafettpinnen videre. Det har vært en glede å få være så tett på det mangfoldige næringslivet vi har i fylket vårt.  

Du kan lese hele årsberetningen her.

Er din bedrift medlem i NHO Rogaland og vil delta på NHO Rogalands årsmøte? Send en mail til sigurd.ur@nho.no for påmelding.