Sola Betong er Månedens Klimabedrift i august

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Regiondirektør i NHO, Tone Grindland, overrekker prisen til administrerende direktør i Sola Betong, Trond Skjæveland. Miljøleder Rune Edland og salgssjef Glenn Lundgaard i bakgrunnen.

Hos Sola Betong overnatter overskuddsbetong på hotell. Dette har spart miljøet for 700 000kg CO2.

Betong som er til overs, lagres på en spesiell måte som utsetter inntørking av betongen. Ved denne typen lagring, er betongen like fin dagen etter og kan blandes i ny betong.  Man oppnår to ting ved å lagre betong over natten: Mindre avfall og redusert produksjon av ny betong. Prosessen har Sola Betong utviklet selv. 

Motiverte ansatte 

Selskapet er miljøsertifiserte i henhold til ISO14001 og har definert 22 miljøaspekter som de arbeider med å forbedre og som er forankret i organisasjonen. ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. 

- Sola Betong har virkelig gjort grep for å bli mer bærekraftige og jeg er imponert over at de selv har utviklet prosessen som gjør at man nå kan gjenbruke overskuddsbetong. Det er også veldig kjekt å se måte de involverer de ansatte i miljøarbeidet, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland. 

For å motivere de ansatte har nemlig Sola Betong innført en ordning hvor det blir donert 100 kroner per kubikk betong som overnatter på hotellet til personalkassen. Dette har ført til en ganske solid pott som de gleder seg til å bruke på sosiale aktiviteter når smittevernsrestriksjonene er lettet. 

Store investeringer 

I tillegg har de investert i nye bygg for tørking av restmaterialer etter vasking av betongbiler, samt maskiner for håndtering av dette.  

Sola Betong stopper ikke her og har kontinuerlig fokus på nye løsninger for å bli enda mer miljøvennlige. I løpet av høsten planlegger de å få på plass en løsning som vil ta oss et stort skritt videre på veien mot 100% gjenbruk av overskuddsmaterialer. 

- Vi tror sterkt på økonomisk vekst som følge av det grønne skiftet og har som mål at miljøarbeidet vårt skal være lønnsomt også økonomisk, sier administrerende direktør Trond Skjæveland. - – Den viktigste forutsetningen for å lykkes med klimaarbeidet, er at det må stilles krav til entreprenører, og at kravene som er gitt i anbud blir fulgt opp. 

NHO Rogaland deler ut klimapris for å vise fram at flere bedrifter gjør mer enn folk er klar over – og inspirere flere til å gjøre det samme. 

Solabladet var med når klimaprisen ble utdelt. Her kan du lese saken.