Sola vant kommune-NM - Rogaland imponerer igjen

Publisert

Neil Russel, til venstre, er direktør hos Aero Norway, en av de store bedriftene i Sola kommune. Her har han besøk av Tone Grindland og Sola-ordfører Tom Henning Slethei.

Få steder er det bedre å drive bedrift enn i Rogaland. Det viser NHOs ferske kommune-NM.

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. I år, som i fjor, er Sola kommune helt på topp i Norge. Ikke nok med det: Seks rogalandskommuner er inne på topp 20, mens 17 av 23 rogalandskommuner er inne blant de 100 beste kommunene i landet. 

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, har vært ute og gratulert kommunene i Rogaland som kom på topp 20.

- På dager som dette er jeg stolt over å være rogalending. Vi har utrolig mange dyktige mennesker, både i næringsliv, politikk og det offentlige, som legger til rette for et næringsvennlig samfunn. Det gir mange trygge og gode arbeidsplasser i regionen, noe vi aldri må ta for gitt, forteller Grindland.

Du kan leser mer om kåringen i Stavanger Aftenblad. 

Slik er kommunene i Rogaland rangert - og du kan finne hele kåringen her.

1. Sola

5. Stavanger

8. Sandnes

13. Klepp

17. Vindafjord

18. Time

22. Tysvær

25. Haugesund

39. Strand

45. Karmøy

46. Gjesdal

49. Hå

55. Randaberg

64. Bjerkreim

67. Eigersund

68. Hjelmeland

94. Suldal

117. Sauda

119. Lund

137. Sokndal

208. Kvitsøy

212. Bokn

276. Utsira

Kommune-NM måler kommunens økonomiske bærekraft og potensiale for vekst, slik sett kan en si at kåringen også måler attraktivitet for næringslivet. Kommune-NM måler ikke politikk eller næringsvennlighet direkte. Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi.

Sola er den høyest rangerte kommunen i Rogaland, og vinner av årets kommune-NM med førsteplass nasjonalt. Sola rangeres øverst på arbeidsmarkedsområdet, med Norges høyeste sysselsettingsandel, få uføre og lavt sykefravær. Antall arbeidsledige trekker imidlertid ned. Sola rangeres som nr. 2 på kompetanse i Norge, med høy andel sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning, og sysselsatte med minst fire års høyere utdanning, samt sysselsatte med bestått fagbrev. Innenfor næringsliv rangerer Sola nr. 6, med Norges høyeste andel privat sysselsetting, høyt inntektsnivå og kommunen kjøper mye tjenester fra private. Sola har imidlertid lav næringslivsvariasjon. Kommunen gjør det også bra innen demografi og kommuneøkonomi.

Etter Sola følger Stavanger på 5. plass nasjonalt. Stavanger gjør det bra på de fleste indikatorer med unntak av indikatorene for arbeidsledighet og sysselsatte med bestått fagprøve. Kommunen har også netto utflytting de siste årene.

Sandnes er på 8. plass nasjonalt. Kommunen gjør det bra på alle områder, men indikatorene for arbeidsledighet, netto innflytting og sysselsatte med bestått fagprøve trekker ned.

Haugesund er på 25. plass nasjonalt. Haugesund gjør det forholdsvis bra på de fleste områder, men best på næringsliv.

Karmøy er på 45. plass nasjonalt, og gjør det midt på treet eller bedre på de fleste indikatorer. Særlig innenfor næringsliv gjør kommunen det bra, med høy privat sysselsetting og næringslvisvariasjon. Kommunen har imidlertid lav sysselsettingsandel samlet sett, og andel sysselsatte med høyere utdanning under snittet.

Kommunene i Syd-Jæren, Hå, Time, Klepp og Gjesdal, rangerer alle innenfor topp 50 på landsbasis. Kommunene scorer særlig bra på demografi og kommune-økonomi, og til en viss grad på arbeidsmarked.

Tysvær er på 6. plass nasjonalt i andel sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning. Også andelen sysselsatte med fagbrev er høy. Kommunen gjør det dermed veldig bra på kompetanseområdet, og kommunen gjør det også bra på de fleste andre områder.

Hjelmeland kan nevnes med en 13. plass på arbeidsmarked, som følge svært lavt sykefravær og få utføre. Totalt er kommunen på 68. plass nasjonalt. Kommunen har klatret mye på rangeringen de siste syv årene. Det siste året har kommunen befolkningsvekst og netto tilflytting, trolig dels som følge av Ukrainske flyktninger. Over tid har også kommunen hatt fremgang på kompetanse og kommuneøkonomi.

Sokndal er på fjerdeplass nasjonalt i andel sysselsatte med bestått fagprøve.

Nederst på rangeringene i Rogaland er småkommunene Kvitsøy, Bokn og Utsira. Kvitsøy er på 208. plass nasjonalt, og 7. plass innenfor arbeidsmarked som følge av høy sysselsettingsandel, lavt sykefravær, få uføre og få arbeidsledige.

Bokn er på 212. plass nasjonalt. Kommunen gjør det best innenfor kompetanse, hvor kommunen særlig har mange sysselsatte med fagbrev og med teknisk og naturvitenskapelig utdanning. Kommunen har også få arbeidsledige. Ellers gjør kommunen det svakt på mange indikatorer.

Utsira rangeres 276. plass, som er 75 plasser høyere enn i fjor. Kommunen gjør det bra på arbeidsmarkedsområdet, med Norges 4. laveste sykefravær. Kommunen har også Norges høyeste tilflytting, dog skal det lite til med et folketall på kun 208 innbyggere. Hovedårsaken til bykset på denne indikatoren er Ukrainske flyktninger som har kommet flyttet til øya, og som vi kunne lese om mottagelsen av i A-magasinet i vinter. Svakest gjør kommunen det på kommuneøkonomi, hvor kommunen lander på sisteplass nasjonalt.