NHO

Innhold

Slik kan Norge være verdens beste samfunn også i 2030

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

#005

#120

Hvordan kan Norge fortsatt være et godt, bærekraftig sted å leve om ti år? Bedriftene har en nøkkelrolle – og NHO peker ut kursen gjennom ti konkrete ambisjoner.

Nærmest over natten har korona påført norsk økonomi et historisk tilbakeslag. Foreløpig har politikken jobbet for å begrense skadene. Framover handler det om å finne en vei ut av krisen - og inn i en framtid hvor Norge er et godt samfunn som tar vare på planeten.

- Norske bedrifter er med i et internasjonalt kappløp om omstilling, teknologiutvikling og jobbskaping. Da gjelder det å ha en plan, sånn at man vet hvilken vei man skal springe, sier region-direktør Tone Grindland i NHO Rogaland.

For å vurdere om vi lykkes, må visjonen om en bærekraftig fremtid omsettes i konkrete ambisjoner. NHO har derfor satt ti ambisjoner for Norge som vi mener er særlig viktige å nå innen 2030. Bedrifter i hele landet og i alle bransjer har bidratt i arbeidet med disse.

Ti ambisjoner for Norge

1. Høyere verdiskapning. 

2. Høyere yrkesdeltakelse. 

3. Større privat sektor.

4. Utenriksøkonomi i balanse. 

5. Reduserte klimagassutslipp. 

6. Øke innovasjons- og omstillingsevnen. 

7. Tette kompetansegapet. 

8. Konkurransedyktig skattetrykk. 

9. Høy tillit. 

10. Høyere organisasjonsgrad. 

Alle ambisjonene er gjennomarbeidet, rommer konkrete talldefinerte mål og er noe politikere, medlemsbedrifter og offentligheten kommer til å høre mye om gjennom høsten og våren fram mot valget.

- Hvilke ambisjoner er mest relevant for Rogaland?

- Ambisjonene passer utmerket for å sikre Rogalands fremtid. Vi har tradisjon for høy verdiskaping og yrkesdeltakelse. Rogaland er et fylke som eksporterer og vet hvor avhengige Norge er av det globale, og spesielt det europeiske markedet. Og jeg er trygg på at omstillingsevnen i rogalandsbedriftene gjør oss rustet til å spille i elitedivisjonen internasjonalt på løsninger som reduserer klimagassutslipp.

Her kan du lese mer om ambisjonene: https://www.nho.no/tema/fremtidens-naringsliv/veikart/

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: