NHO vil ha et seriøst arbeidsliv, men ikke innleie-forbud

Publisert

Tone Grindland pressebilder

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland. Foto: Tom Haga/NHO Rogaland

De nye innleiereglene gjør det vanskeligere å være bedrift og ansatt.

Regjeringen har innført regler som forbyr bedrifter å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Det betyr for eksempel at et hotell ikke kan leie inn ekstrahjelp i julebordsesongen, eller at et verft ikke kan leie inn hjelp om de skulle få en stor kontrakt. Konsekvensen kan bli at bedrifter må takke nei til oppdrag, og kanskje går vertskontrakten til Danmark eller Singapore i stedet.

Debatten i Aftenbladet beskriver en bransje hvor hovedbildet er at ansatte får dårligere betalt, og arbeidsavtaler hvor de ansatte ikke har lønn mellom oppdrag. Virkeligheten er en annen, og mye har endret seg de siste ti årene. Lovverket har fått flere seriøsitetsbestemmelser, som rett til likelønn for innleide (2013), rett til faste forutsigbare stillinger (2018), rett til et reelt stillingsomfang (2018), og heltidsstilling som norm (2022) – regler som gjør endringer i bransjen og i arbeidslivet generelt.

Få brudd

Da Arbeidstilsynet nylig gjennomførte tilsyn med bransjen, fant de få brudd på regelverket. Tilsynet skrev også at de «har kommet over få tilfeller hvor innleide arbeidstakere ikke reelt sett likebehandles med innleievirksomhetens fast ansatte. Vi har faktisk sett flere eksempler på at arbeidstakerne som er utleid har bedre vilkår enn de ville hatt som fast ansatt hos virksomheten.»

NHO legger til grunn at faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet. Likevel gir muligheten til å leie inn arbeidskraft en viktig fleksibilitet, både for bedrifter og for arbeidstakere.

Motsatt

Konsekvensen av regjeringens innleie-forbud ser ut til å bli motsatt av hva de ønsker seg. 4 av 10 bedrifter sier nemlig at det vil bli mer aktuelt å ansette folk midlertidig. I stedet for at folk er fast ansatt i et bemanningsforetak, ender de opp med midlertidige kontrakter, og kan stå lenge uten inntekt. De blir dyrt for staten, og for den enkelte.

I tillegg sier 2 av 10 bedrifter at de vil måtte si opp ansatte i større grad når det ikke er nok arbeid til alle. Dette viser en medlemsundersøkelse NHO har gjort. NHO mener det da er mye bedre at de ansatte har faste jobber hos seriøse bemanningsbedrifter som vil sørge for nye oppdrag hos andre bedrifter med arbeidskraftbehov. Det er bra for bedriftene og for de ansatte.

Seriøst arbeidsliv

Noe av det viktigste NHO gjør, er å jobbe for et trygt og seriøst arbeidsliv. Trepartssamarbeidet mellom NHO, LO og myndighetene er avgjørende her. Derfor tar vi gjerne imot nye godkjenningsordninger og kontroller som bidrar til et seriøst arbeidsliv og ryddige innleieavtaler. Det viktigste tiltaket for et seriøst arbeidsliv er å la de siste ti års seriøsitetsbestemmelser virke. Fordi få useriøse aktører ikke kan få stå i veien for en hel bransje og et bredt næringsliv.

Mange bedrifter sliter allerede med å få tak i nok arbeidskraft, og vanskeligere blir det de neste tiårene med flere eldre og færre i arbeid. For å løse framtidens behov for kompetanse og arbeidskraft, er det helt nødvendig med et fleksibelt, trygt og seriøst arbeidsliv.

De nye innleiereglene bidrar til det motsatte.