Larvik - en by i endring

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Besøk hos Fritzøe Eiendom på Sanden i Larvik.

Larviks tidligere industriområde i Hammerdalen byr på et spennende mangfold av bedrifter! Vi i NHO Vestfold og Telemark har besøkt noen av disse sammen med fung. ordfører Rune Høiseth og næringsavdelingen i Larvik kommune.

Vern gjennom bruk

Dagen startet inspirerende hos Fritzøe Eiendom, hvor vi fikk høre om pågående og fremtidige prosjekter. Fritzøe Eiendom utvikler attraktive boligområder og næringsarealer og har en lang tradisjon for å tenke bærekraft. Det har skjedd store endringer i Larvik de siste årene, og Fritzøe Eiendom utvikler en helhetlig plan med tilbud for næringsliv, kultur og serveringsbransje - i kombinasjon med boliger og  gode rekreasjonsmuligheter.

GET Academy

GET Academy holder til i gamle industrilokaler i Hammerdalen og vi fikk orientering av daglig leder Elin Herlev Christoffersen og gründerne Eskil Domben og Terje Kolderup. Historien om GET viser at tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og bedriftene gir resultater. GET Academy utdanner IT-utviklere, og undervisningen tilpasses bedriftenes behov og teknologi. Resultatene er svært gode - 98 % av studentene kommer ut i fast jobb. Nøkkelen er relevant opplæring i kombinasjon med tett oppfølging og praksis ute hos bedrift.

Ny teknologi skaper arbeidsplasser

Hos teknologibedriften REEN fikk vi innblikk i deres utvikling av sensorteknologi innen avfallshåndtering, og de leverer løsninger til flere land. REEN har stadig behov for relevant kompetanse, og samarbeider blant annet med GET Academy. Vi møtte også ALÅS som har utviklet en alkolås som hindrer sjåfører i å kjøre i påvirket tilstand. Teknologien trygger veiene og forebygger ulykker.

Kompetanse og attraksjonskraft

Morgendagens arbeidsliv krever relevant kompetanse, og besøkene hos disse spennende bedriftene viser at behovet er stort nettopp innenfor teknologi og IT-utvikling. For å tiltrekke seg folk med relevant kompetanse er kommunens attraksjonskraft viktig - og Larvik fremstår som en næringsoffensiv kommune som ønsker å legge til rette for næringsutvikling.