Vi har lansert NHO Samferdselsløftet

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

De unge forventer at samferdselsløsningene blir grønne, kollektive, digitale og autonomiserte

Samferdselsløftet er NHOs innspill til politikere om Nasjonal Transportplan og næringslivets samferdselspolitikk frem mot 2033. Tirsdag 2. mars var det nasjonal og regional lansering med politikere, ungdom og næringslivsledere som gjester

Lanseringen startet i hovedstaden med innlegg av blant andre administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, Therese Ryan fra Nortura i Tønsberg og statssekretær Ingelin Noresjø i samferdselsdepartementet. Politikere fra Stortinget var også til stede for å kommentere innholdet i NHO- rapporten Samferdselsløftet.

En fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet er ett av ti trekk i NHOs Veikart. Samferdselsløftet utdyper og konkretiserer de politiske løsningene som må på plass de neste årene for at vi skal lykkes med dette. NHOs medlemmer ber politikerne om å legge vekt på næringslivets behov og forslag til løsninger i sine prioriteringer. Da kan NTP bli en ambisiøs, langsiktig og realistisk plan for hvordan vi kan skape liv og jobber i bygd og by.

Når vi bygger vei og bane, bygger vi også en region

Regiondirektør Kristin Saga innledet den regionale lanseringen, og ansvarlig redaktør og daglig leder i Østlands-Posten, Eirik Haugen, var dagens møteleder. «Gode veier, tog og havner skaper rammer for næringslivet, og Nasjonal Transportplan er nøkkelen for å sikre vekst og verdiskaping. I sammenslåingen av Vestfold og Telemark er det viktig å bruke samferdsel som virkemiddel for å bygge en attraktiv region», sa Kristin Saga.  I Vestfold og Telemark har prioriteringene vært strenge, styret i NHO har valgt å løfte følgende prosjekter: Fullt utbygget ytre Intercity, E134, Riksvei 36 og Torp Lufthavn Sandefjord.

I verste fall får vi skaffe oss en el-bil

Under lanseringen hadde også de unge taletid i form av egenprodusert film, og de tar det nærmest som en selvfølge at samferdselsløsningene blir grønne, kollektive, digitale og autonomiserte. Skjalg Aasland, som leder Utvikling og Byggforvaltning i Herøya Industripark AS støttet også de unge og vil være pådriver for å utforske framtidsscenarier og stille nye spørsmål om løsninger for infrastruktur og samferdsel i framtiden.

Stortingspolitikere om E 134

Solveig Abrahamsen fra Høyre var med fra transport- og kommunikasjonskomiteen og snakket om hvor viktig det blir å ta i bruk ny teknologi, skape en enklere hverdag for folk og bedrifter. Stortingspolitikere Morten Stordalen fra Frp og Åslaug Sem-Jacobsen fra SP snakket om behovet for gode veier, og det var full enigheom at E134 må prioriteres på tvers av partiene.  

Havn og fylkesveier

«Det som skjer av positive ting i Grenland er positivt for byen vår», sa Erik Bringedal, ordfører i Larvik kommune. Leder av hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, Arve Høiberg, fortalte om fylkets tre hovedprioriteringer: E134, Intercityutbyggingen med to tog i timen til Skien og fylkesveiene. Politikerne diskuterte også spleiselagsordninger mellom stat og fylke for å finne gode finansieringsordninger for å utbedre fylkesveiene. 

Ellers hørt i møtet fra NHOs medlemmer:

Olav Veum, AT Skog. Påpekte at E134 er den viktigste stamveien mellom øst og vest, som binder regionene sammenFylkesveiene må oppgraderes for å skape videre vekst og verdiskaping i vår region. 

David Verdu, REC: Det viktigste er tilgang til kvalifisert arbeidskraft, næringen trenger ansatte med fra yrkesfag til doktorgrad. Ny industri omstiller seg raskt og trenger stabil arbeidskraft. Det gir større konkurransekraft. Prioriter Intercity-utbyggingen og Torp Lufthavn Sandefjord for å sikre god mobilitet og tilgang på arbeidskraft. 

Skjalg Aasland, Herøya Industripark: Nødvendigheten av gode rammebetingelser for å kunne konkurrere i et internasjonalt marked. Tilgang på kraft, areal og logistikk er viktig. Bedriftene er opptatt av hvor mange minutter det tar til nærmeste flyplass, vei og havnefasiliteter. Bedrifter og ansatte er opptatt av grønne løsninger, vi må lytte til de unge.  

Stig Lindahl, Torp Sandefjord Lufthavn: Behovet for Intercity med egen stasjon på Torp vil styrke Torp som et kollektivt knutepunkt. Ny innfartsveien til Torp fra E18 gjennom Tassebekk vil også ha betydning for bedrifter og videre næringsutvikling. 

Les mer på sidene til Herøya Industripark og våre nettsider nho.no