Derfor er bybanen viktig for næringslivet

Publisert

Det er bare én dag igjen til det skal tas en beslutning. Det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag for både den ene og den andre løsningen. For næringslivet er det viktigste at det faktisk kommer en løsning.

- Vi må ikke komme i en situasjon der vi ikke får noe politisk vedtak i det hele tatt, sier regiondirektør i NHO Vestlandet Helene Frihammer.

Hun er bekymret for at hele byens videre utvikling nå står i fare.
Dersom bystyret politiske kaos gir seg utslag i et uklart vedtak vil tiden løpe fra oss.   Vi risikerer at utviklingen av byen vår stopper helt opp.
For næringslivet i og rundt Bergen-sentrum vil dette være kritisk.  Forutsigbare rammebetingelser er deres første og største ønske.

- Næringslivet er tilpasningsdyktig. Vi har sett at omstilling skjer helt naturlig, men da må rammebetingelsene være klare.
Uklare beslutninger som går over en årrekke gjør det utfordrende for næringsaktørene å vite hva de skal forholde seg til, mener Frihammer.

Ingen virksomheter legger planer for utvidelse eller satsning i noe retning når det hersker usikkerhet og tvil.
Derfor er en beslutning, enten det er Bryggen eller tunell helt avgjørende – vi har ikke mer tid å miste til denne prosessen.
Vi må rett og slett komme i gang med byggingen av bybane i retning Åsane og legge til rette for at næringslivet i regionen får drive sin aktivitet. 
Jeg er redd for at utsatt beslutning og forlengelse av prosessen i ytterste konsekvens at arbeidsplasser kan stå i fare.  Vi kan ikke risikere å komme dit, avslutter Frihammer.