Mye engasjement på stormøte om samferdsel

Publisert

Debatt stortingsrepresentanter fra opposisjonen

Ny Nasjonal transportplan (NTP) er lagt frem av regjeringen. Mange viktige prosjekter i Vestland er utelatt eller forsinket. Det førte til stort oppmøte og mye engasjement på samferdselskonferanse i Bergen.

Samferdselskonferansen med tittelen "Det er vår tur!" på Clarion hotel Flesland ble innledet av lederne for initiativtakerne: Jon Askeland fra Vestland fylkeskommune, Christine Meyer fra Bergen kommune, Helene Frihammer fra NHO Vestland, Monica Mæland fra Bergen Næringsråd, Roger Pilskog fra LO Vestland og Bjørn Lødemel fra Sogn og Fjordane Næringsråd.

Initiativtakerne står sammen om en rekke viktige prosjekter for Vestland. På konferansen var det spesielt mange spørsmål til stortingspolitikerne om de uavklarte prosjektene Hordfast og Bybanen til Åsane. Regjeringspartiene fikk samtidig ros for at de har lagt Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, Røldalstunnelen, Stad skipstunnel og Hafstadfjelltunnelen inn i første del av NTP. Nordhordlandstunnelen ligger også i NTP, men ikke i den første prioriterte delen av planen. 

Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale, nå i First House, gav lokale politikere en del av skylden for at det mangler viktige lokale prosjekter i NTP. Han mente vestlendingene bør lære av Agder som har stått samlet og dermed fått sammenhengende firefelts vei omtrent gjennom hele fylket. 

På scenen ellers ble det holdt innlegg om prosjektene av både pådriverselskap og næringslivsledere fra hele Vestland. De fikk godt frem hvor store transportkostnader bedriftene har og ekstra tid som brukes på å frakte varer og mennesker på Vestlandet på grunn av dårligere og manglende veier. Samtidig er det et stort etterslep på vedlikehold av fylkesveier og sikring av rasfarlige punkt i hele fylket. 

Nasjonal transportplan er på høring i disse dager. Tidlig i juni skal saken behandles av transportkomiteen og deretter i Stortinget. 

NHO Vestland har vært tydelige på at forslaget til regjeringen ikke er godt nok