NHO

Innhold

NHO Vestlandet

Siste nytt fra NHO Vestlandet:

 1. Nyhet, NHO Vestlandet

  Et godt budsjett for næringslivet i vest

  Statsbudsjettet for 2019 er et godt og næringsvennlig budsjett som legger til rette for videre jobbskaping og en fornuftig pengebruk. For Vestlandet handler det om å skape flere arbeidsplasser, og det mener vi dette budsjettforslaget, innenfor en nøktern ramme, treffer ganske bra på.

 2. Nyhet, NHO Vestlandet

  Inkludering på agendaen

  Regjeringa har i Jeløya-plattforma tatt initiativ til ein inkluderingsdugnad. Målet er å få fleire personar som står utanfor arbeidslivet, inn i jobb. Vi får for få arbeidstakarar framover. Difor må vi inkludere dei som står utanfor og samstundes behalde dei som er i arbeid. Dette er eit samfunnsoppdrag og vi må saman finne gode løysningar på korleis vi skal klare det.

 3. Nyhet, NHO Vestlandet

  Bedriftene på Vestlandet mangler kompetanse

  Seks av ti NHO-bedrifter på Vestlandet mangler ansatte med riktig kompetanse for å utvikle bedriften videre. Nå går bedriftene helt nye veier for å rekruttere.

Arrangementer

 1. 30. oktober 2018,

  Grieghallen

  IA-konferansen 2018

  IA-rådet og NAV Arbeidslivssenter i Hordaland inviterer til Norges største IA-konferanse. Konferansen er for ledere, tillitsvalgte, verneombud, IA-kontakter og andre interesserte i alle private og offentlige IA-virksomheter i Hordaland.

 2. 30. oktober 2018,

  NHO Vestlandets lokaler, Veiten 3, 6. etasje

  Workshop i NHOs digitale håndbøker, Bergen

  Vi vet at det er hundrevis av personalspørsmål å holde styr på. Derfor har vi i NHO samlet svarene i våre digitale håndbøker. Nå inviterer vi deg til workshop hvor du, sammen med oss, kan arbeid med din bedrifts Person eller HMS-håndbok.