NHO

Innhold

NHO Vestlandet

Arrangementer

  1. Helseinnovasjonskonferansen 2021

    Velkommen til ein årleg møteplass for samskaping og innovasjon mellom offentleg sektor, virkemiddelapparata og næringsliv.

  2. 23. mars 2021,

    Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen

    NKIU 2021 - Back to business

    2021 blir forhåpentligvis året hvor vi skal "build back better". Reise- og forretningsaktivitet har vært redusert til et minimum. Det må tenkes nytt og nye samarbeidsformer vil oppstå.