NHO

Innhold

NHO Vestlandet

Siste nytt fra NHO Vestlandet:

 1. Nyhet, NHO Vestlandet

  Setter Vestlandets fremtid på dagsorden

  Pandemi, grønt skifte, økende press på statsfinansene. Norge og Verden er i sterk endring. Hvordan ser egentlig Vestlandet ut om ti år? Hva blir Vestlandets neste trekk?

 2. Nyhet, NHO Vestlandet

  Girte opp satsingen på helseinnovasjon i Vestland

  Helsenæringen representerer en dobbel mulighet for Norge. Samtidig som inntekter fra andre store næringer vil avta, kan denne næringen vokse til å bli en nøkkelnæring i Norge, i tillegg til et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene vi står overfor. 

 3. Nyhet, NHO Vestlandet

  Positiv satsing på grønn omstilling, innovasjon og jobbskaping

  Statsbudsjettet for 2021 peker i riktig retning for fremtidens næringsliv, hvor vi skal kutte klimagassutslipp, øke innovasjonstakten og skape nye jobber. Likevel er budsjettet per nå ingen endelig fasit.

Arrangementer

 1. Webinar med informasjon om bransjeprogrammene. Hvordan få gratis etter- og videreutdanning til dine ansatte!

  Bransjeprogram kom på plass gjennom tidligere frontfagsforhandlinger og er nå etter en massiv opptrapping i koronakrisen eksisterende for 9 ulike bransjer.

 2. 30. oktober 2020,

  Digitalt arrangement

  Lansering - Sammen om Vestlandets neste trekk

  Pandemi, grønt skifte, økende press på statsfinansene. Norge og Verden er i sterk endring. Hvordan ser egentlig Vestlandet ut om ti år?

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: