NHO

Innhold

NHO Vestlandet

Siste nytt fra NHO Vestlandet:

 1. Nyhet, NHO Vestlandet

  Personer og varer må frem!

  Mangel på arbeidskraft, utfordrende infrastruktur og mangel på vekstarealer er noen av de mange utfordringene persontransport- og godstransportbransjen på Vestlandet. Med politisk prioritering kan utfordringene derimot løses.

 2. Nyhet, NHO Vestlandet

  Austevoll på topp

  Vestland scorer høyt på arbeidsmarked og kompetanse, men demografi og kommuneøkonomi trekker ned.

 3. Nyhet, NHO Vestlandet

  Full aktivitet i Balestrand

  Sjølv om aktiviteten er tiltakande hjå bedriftene i Balestrand er det mykje som kan gjerast for betre tilhøva til bedriftane i kommunen.

Arrangementer

 1. 28. august 2019,

  Raudeberg Kulturhus, Vågsøy.

  Valmøte 2019 - Sjømat- og havbruksnæringa

  NHO Vestlandet inviterar til valmøte om sjømat- og habruksnæringa i forkant av lokalvalet 2019. Saman med våre medlemsbedriftar ynskjer me å gje regionale og lokale politikere innsikt i næringslivet på Vestlandet og synliggjere kva for utfordringer og moglegheiter regionen vår har.

 2. 17. september 2019,

  Førde. Scandic Sunnfjord Hotel

  Kapitaldagen 2019

  Bedrifter treng kapital for å vekse. Tilgang på risikokapital er viktig for å utvikle gode prosjekt i vårt fylke.