NHO

Innhold

NHO Vestlandet

Siste nytt fra NHO Vestlandet:

 1. Nyhet, NHO Vestlandet

  Benkemøte om skatt, anbud og kompetanse

  Et innholdsrikt og nyttig møte mellom stortingsrepresentanter fra Sogn og Fjordane og Hordaland og styret i NHO Vestlandet med fokus på relevante saker for næringslivet i vår region.

 2. Nyhet, NHO Vestlandet

  - Vi trenger din ærlige tilbakemelding!

  - NHO er til for bedriftene, og våre medlemmer sine tilbakemeldingerer er svært viktig for vårt arbeid. NHOs medlemsundersøkelse 2019 er nå sendt til bedriftene. Benytt anledningen til å si din mening om medlemsskapet, sier regiondirektør Tom Knudsen.

Arrangementer

 1. 20. - 21. november 2019,

  RelyOn Nutec (Tidl. Falck Nutec), Bergen Gravdalsveien 255, Laksevåg

  NHO Kurs: HMS Grunnkurs arbeidsmiljø i Bergen

  Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4. Kurset er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO, er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet.

 2. 27. november 2019

  Fortidens, nåtidens og fremtidens muligheter langs Bergensbanen

  Bergensbanekonferansen er en partipolitisk nøytral arena, hvor politikere, fagpersoner, næringsdrivende og meningsbærere møtes til beste for Bergensbanen og dens fremtid.