Næringslivet i Viken og Oslo

NHO Viken Oslo

NHO Viken Oslo.

Det er over 260.000 årsverk og 10 400 medlemsbedrifter i region Viken Oslo. Regionen har 1,8 millioner innbyggere og den er stor, over 24.000 kvadratkilometer. Skal man kjøre fra Hallingdal til Halden er det 30 mil.

 I Viken Oslo er det 52 kommuner. Det er store forskjeller på næringsvirksomheter,  utdanning og kompetanse i Viken Oslo som etter 1.januar 2024 skal bli nye Akershus, Buskerud og Østfold sammen med Oslo fylkeskommune. Felles er bedriftenes behov for fagarbeidere i hele regionen.

Industri, teknologi og energi

Det er mange arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien i Nedre Glomma-regionen. Viktige bedrifter med kjente merkenavn er Stabburet, Denofa, Brynild Gruppen, Østfoldmeieriet, Nortura og Hansa/Borg bryggeri. Askim frukt og bærpresseri i Askim er også en kjent og tradisjonsrik bedrift i indre Østfold.

Eksporten av varer utgjorde om lag 18 prosent av bruttoproduktet i fylket i 2016. Kjemiske produkter og bearbeidede varer utgjør om lag halvparten av total vareeksport i verdi.

Det er et omfattende industrielt teknologisk miljø i Kongsbergsregionen som strekker seg ned mot Drammen, innenfor maskiner, metallvarer, data, teknologi og elektronikk. Deler av Kongsbergmiljøet har fått offisiell klyngestatus gjennom å bli utpekt som et Norwegian Center of Expertise (NCE) innen systems engineering.  

Oslos industri har i stor grad vært et innovasjonssenter for industrien andre steder i landet. Viktige deler av høyteknologibedriftene er fortsatt i Oslo. Eksempler på dette er elektronikk- og databedrifter og den farmasøytiske industrien, som trenger nærhet til forskningsmiljøer. Norway Healthtech i Oslo er en næringsklynge innen helseteknologi. De har 190 medlemmer fra næringslivet, sykehussektoren, investeringsbransjen, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner. Hoveddelen av partnerne er lokalisert i Oslo-regionen.

Oslo og Akershus er ofte lokasjonen for store selskapers hovedkontor. Eksempel på dette kan være Telenor, Yara og Hydro. En del større industribedrifter har flyttet fra Oslo til nabokommunene rundt, som for eksempel Coca Cola, Posten, Ringnes og IBM.

I Asker og Bærum finner vi en teknologi- og kompetanseklynge innen olje- og gass. Den har rundt 200 medlemsbedrifter med om lag 70.000 ansatte på det sentrale Østlandet – hovedsakelig lokalisert langs aksen Oslo til Kongsberg. Klyngen satser på å utnytte kompetanse fra oljesektoren til nye områder.

NCE Smart Energy Markets er en næringsklynge i Haldenområdet som består av neste 30 forskningsmiljøer og bedrifter som leverer kompetanse og utstyr til kommersiell energihandel.

Kunnskap

Hovedstadsregionen er et nasjonalt senter for kunnskapsintensive næringer. Nesten 50 prosent av landets forsknings- og utdanningsaktivitet finner sted her. Her finner vi også det høyeste utdanningsnivået i Norge. Utdanningsinstitusjonene er en drivkraft til nye næringsklynger.  Vi har sterke næringsklynger flere steder i Viken og Oslo - blant annet på Kongsberg, i Halden, Fornebu, på Øvre Romerike ved Gardermoen, på Kjeller, i Ås,  og ikke minst i Oslo.

Produktiviteten per innbygger er høyest i landet i Oslo. Hovedstadens BNP per innbygger er hele 23 prosent over gjennomsnittet.

Reiseliv, opplevelser og festivaler

Reiselivet er en av motorene for verdiskapning i hele Viken, og bransjen er i vekst. Menons rapport fra 2016 viser at verdiskapningen i reiselivet i Oslo var på hele 8,8 milliarder kroner. For Østlandet forøvrig var verdiskapningen 10,7 milliarder.

Viken vil bli Norges nest største hyttefylke med totalt 81 169 fritidsboliger, så vidt slått av den nye regionen Innlandet med 86 804 fritidsboliger. Hallingdal er største reiselivsregion hvis vi ser bort i fra hovedstaden. Viken og Oslo har også attraktive steder langs kysten som er mye besøkt fra Hovedøya til Hvaler.


Her finner du mer statistikk og fakta om reiselivet.