8 av 10 personbiler solgt i 2021 var elbiler hos Møller Mobility Group: - Vi vil ta en naturlig plass i det grønne skiftet

Publisert

Paul Hegna i Møller Mobility Group

Paul Hegna, konserndirektør bærekraft og kommunikasjon hos Møller Mobility Group. Foto: Møller Mobility Group. Foto: Møller Mobility Group

Norge ligger etter i kampen mot klimaendringene. Møller Mobility Group er et av selskapene som har valgt å gå foran.

Regjeringen har forpliktet seg til å kutte minst 50 % og opp mot 55 % innen 2030, sammenliknet med 1990. I fjor gikk norske utslipp ned kun 0,3 prosent. I sin nye Klimastatus og -plan, lover regjeringen å få klimabudsjettet i balanse innen 2023. Det vil kreve betydelig grep, ikke minst fra næringslivet.

Møller Mobility Group er et av flere norske selskap som har satt seg mål i tråd med Parisavtalen.


Dette har Møller Mobility Group gjort: 
  • De har satt mål om å redusere egne utslipp med -44% fra 2019 til 2027.
  • I sommer ble de trukket frem som en få av "klimavinnerne" i PwCs Klimaindeks. Kun 10 av de 100 største selskapene i Norge kutter utslipp, inkludert vesentlige indirekte utslipp (Scope 3) i takt med 1,5 graders målet.
  • Konsernet har tatt en ledende posisjon i elektrifiseringen av nybilparken i Norge. 79 prosent av personbilsalget for egne merker var elektrisk i 2021.
  • De har installert solceller på taket og innført policy om at alle firmabiler skal være hel-elektriske.
  • De jobber de med gjenbruk av bildeler og batterier og for å få ned utslippene fra verdikjeden.
  • Selskapet har vært tidlig ute med miljø- og klimaregnskap, og var allerede i 1999 initiativtaker for å etablere Miljøfyrtårn som felles standard for bilbransjen.
  • I 2021 utvidet de klimarapporteringen med en detaljert informasjon for å måle kost/nytte-effekten av tiltakene de iverksetter. 

- Langsiktig og strukturert arbeid gir effekt. For tre år tilbake satt vi oss et mål om å intensivere arbeidet med å kutte utslipp. I år har vi også integrert bærekraft i forretningsstrategien. Vi ønsker å ta en naturlig plass i det grønne skiftet, og har tegnet ut et bærekraftig veikart fram mot 2025, sier sier Paul Hegna, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i Møller Mobility Group.

Fra ord til handling og måling

-Mange bedrifter jobber veldig godt og målrettet med klima, og har satt seg ambisiøse mål for fremtiden. Med åtte år igjen til 2030 handler det nå om å iverksette tiltak som monner, og rapportere reell effekt, " sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

-Flere selskaper viser vei, men enda flere må følge etter. En viktig motivasjon bør være å se hvordan selskaper som Møller knytter sammen klimakutt og lønnsomhet. Det er nettopp dette det grønne skiftet handler om", avslutter Hauglie.

Les mer

Bærekraftig utvikling