Foto: Unsplash

5 gode råd for å komme i gang med kunstig intelligens

Er du blant dem som er usikker på hvordan kunstig intelligens (KI) kan brukes for å bedre resultatene i din bedrift? Du er ikke alene.

Mange norske bedrifter og offentlige virksomheter sitter på gjerdet, viser en undersøkelse fra Samfunnsøkonomisk analyse. Men potensialet i KI er stort, og for å utnytte det må vi komme i gang. Her får du tipsene!

En fersk rapport utført av Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) viser at KI kan snu utviklingen med fallende produktivitetsvekst, og digitalisering og KI kan gi opp mot 5600 mrd kroner i ekstra verdiskaping fram mot 2040. Ikke minst blir det sentralt for å løse flere store samfunnsutfordringer som mangel på arbeidskraft og klima- og energiomstillingen.

Jo raskere offentlige og private virksomheter tar KI i bruk, jo større blir gevinstene for samfunnet. Men mangel på kompetanse er den største utfordringen for å komme i gang med KI.

Digital Norway gir 5 gode råd for hvordan din virksomhet kan komme i gang med KI:
  1. Sett deg inn i hva KI er og forstå de grunnleggende konseptene
  2. Identifiser forretningsprosesser for kan forbedres med KI
  3. Start pilotprosjekter
  4. Etabler partnerskap
  5. Ta hensyn til etikk, sikkerhet og personvern

I tillegg må man huske på at det å ta KI i bruk, ikke bare er et teknologisk skrifte, men også et kulturelt og operasjonelt skrifte. For å lykkes er det derfor viktig å at aktiviteter forankres, og hele organisasjonen må være åpen for endring og kontinuerlig læring.

Se de 5 rådene beskrevet i detalj på Digital Norway sine sider, og les mer om NHOs arbeid med kunstig intelligens

Digdir har også laget denne nyttige veilederen for ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor.

Hvordan kommer du i gang med å automatisere rutineoppgaver og ressurskrevende arbeid?

Manglende kompetanse og innsikt hindrer mange norske bedrifter i å utnytte kunstig intelligens. Digital Norway gir 5 gode råd for hvordan du kommer i gang. 

NHOs arbeid med kunstig intelligens

Her finner du spennende bedriftseksempler på bruk av kunstig intelligens, NHOs politikk på KI, statistikk og viktige funn fra en fersk KI-rapport, og enda mer!