Med lov skal data deles

Publisert

Foto: Unsplash

Økt deling og bruk av data som grunnlag for innovasjon, forskning og nye tjenester fra offentlig og privat sektor er en viktig nøkkel til økt verdiskaping.

Dette mantraet går igjen i diskusjoner om nytteverdien av digitalisering. Derfor er det lovende at det nå er lagt frem et forslag til ny lov om datadeling som grunnlag for å drive arbeidet med å skape verdi av data videre.

- Det er ikke lett å knekke koden for hvordan vi skal få det til. Utredningen "Med lov skal data deles" fra Viderebruksutvalget legger et godt grunnlag for HVORDAN data i offentlig sektor skal deles i større grad. Så må det jobbes videre for AT det vil skje. NHO vil bidra til det gjennom Digital Krafttak som er etablert sammen regjeringen, sier Anniken Hauglie, viseadm.direktør i NHO.

Det var utvalgsleder Camilla Selman som overrakte den offentlige utredningen (NOU-en) til digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung 26. juni 2024.

 NOU-en blir grunnlag for det videre lovarbeidet i Stortinget som er ventet å ta et par år. Selv om den endelige loven altså ikke er på plass, gir NOU'en et godt rammeverk for å drive arbeidet med økt deling av data videre. Utredningen implementerer sentralt EU-regelverk om data, og gir en total gjennomgang av norsk regelverk på området.

Utvalgslederen understreket under fremleggelsen at utredningen først og fremst handler om HVORDAN data skal deles, og at det fortsatt gjenstår å skape en kultur og finne finansering for deling av offentlige data. Dette bekreftes i årets utgave av Rikes Digitale Tilstand fra Digitaliseringsdirektoratet som dessverre viser at deling av offentlige data – selv mellom offentlige virksomheter – også denne gangen går tilbake. Det er en utvikling som må snus.

NHO lanserte i januar 2024 satsingen Digitalt Krafttak som har til hensikt å øke tempoet i digitaliseringen og bruk av kunstig intelligens i Norge. En forutsetning for å få til det er økt deling og bruk av data.