LO og NHO: Norsk luftfart må bli utslippsfri

Publisert

Oslo Lufthavn

Dersom LO og NHO får det som de vil, skal norsk luftfart bli utslippsfri innen 2050. – Men vi klarer ikke dette uten at regjeringen er med på laget, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid.

Nå etterlyser partene i arbeidslivet et forpliktende klimapartnerskap med myndighetene for å få fart på arbeidet med å kutte klimagassutslippene fra luftfarten.

Avhengig av fly

LO og NHO har som mål at utslippene fra luftfarten skal vesentlig ned og på sikt fjernes helt.

– Med Norges geografi og spredte bosetning er vi helt avhengig av fly for å binde landet sammen og for å knytte Norge til resten av verden. Det er ikke et alternativ å fjerne flytrafikken. Men for at luftfarten skal være fremtidsrettet må den bli grønn. Derfor må vi jobbe sammen for å kutte utslippene, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Luftfarten er en del av EUs kvotesystem og skal gradvis øke bruken av bærekraftig flydrivstoff. Det vil gi økte flypriser.

– I den grad luftfarten likevel skal betale ekstra avgifter utover dette, må inntektene gå direkte til klimatiltak i bransjen, påpeker Hessen Følsvik og Almlid.

Trepartssamarbeidet

Luftfarten er den transportformen der den grønne omstillingen er kommet kortest og er mest krevende. Nå ønsker LO Luftfart og NHO Luftfart et forpliktende klimapartnerskap med myndighetene.

– Vi er utålmodige og har ingen tid å miste. Regjeringen har fått tilslutning i Stortinget for en grundig og god plan for utviklingen av norsk luftfart, men myndighetene må bidra mer for å få ned utslippene raskere, sier LO-lederen.

Hun får støtte av NHO-sjefen, som legger til at vi i første omgang må gå sammen, i godt trepartssamarbeid, for å finne de mest effektive tiltakene for å kutte utslipp i bransjen og samtidig sikre et bærekraftig flytilbud i inn- og utland.

Norsk gran på tanken

Eksisterende flyflåte kan allerede i dag benytte inntil 50 prosent bærekraftig flydrivstoff (SAF – Sustainable Aviation Fuel). Et samlet storting har bedt regjeringen legge frem en plan for hvordan Norge kan få en ledende posisjon i produksjon av slikt bærekraftig flydrivstoff.

– Produksjon av drivstoff vil gi mange nye industriarbeidsplasser, men vil også bidra til å skape økt aktivitet i norske bygder dersom norske skogressurser tas i bruk, sier Sissel Skoghaug, første nestleder i LO og leder av LO Luftfart.

Med kort avstand mellom mange av de mindre flyplassene ligger forholdene også godt til rette for at Norge kan gå i front med uttesting av fly drevet på elektrisitet og hydrogen. Men for å klare det må det investeres i lade-kapasitet og tilgang til hydrogen.

– Fossilfri luftfart er ikke bare et viktig klimatiltak, men en forutsetning for spredt bosetning og verdiskaping i Norge som lavutslippssamfunn. Vårt mål er å bidra til at fremtidens luftfart blir grønn, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i NHO Luftfart.

Faktaboks NHO Luftfart og LO Luftfart ber om:

  • At det etableres et forpliktende klimapartnerskap på luftfartsområdet med myndighetene.
  • Allerede før et klimapartnerskap inngås ønsker NHO Luftfart og LO Luftfart et styrket trepartssamarbeid.
  • Luftfarten skal bidra mer til å få ned utslippene frem mot 2030 og skal være fossilfri innen 2050.
  • Norsk luftfart betaler allerede i dag for sine klimagassutslipp gjennom EUs kvotesystem og vil få stadig strengere krav til innblanding av bærekraftig flydrivstoff. I den grad luftfart likevel skal betale ekstra avgifter utover dette, må inntektene brukes til å utvikle og ta i bruk ny klimateknologi.
  • Omstillingen til grønn luftfart vil gi dyrere flybilletter. Norske myndigheter må bidra til at det ikke blir dyrere enn nødvendig å fly og bidra til å opprettholde et godt flytilbud.