Omforent strategi for energieffektivisering og lokal solkraftproduksjon

Publisert

Hus_lys_kraft_energi_Kraftløftet_NHO_LO

Hus_lys_kraft_energi_Kraftløftet_NHO_LO. Foto: NHO_LO

En sikker og forutsigbar krafttilgang er en nødvendig forutsetning for den grønne omstillingen den norske økonomien skal gjennomføre de neste tiårene.

Siden høsten 2021 har imidlertid Europa opplevd høy strømpris og energimangel, noe som skaper grunn til bekymring. Som en del av arbeidet med “Kraftløftet” har LO og NHO utviklet en felles nasjonal strategi for energieffektivisering, varmepumper og solkraftproduksjon på bygg. Strategien inneholder anbefalinger til sektorvise mål og offentlige rammebetingelser, med mål om å sikre god kraftbalanse fremover mot 2030 og inn i neste tiår.

I Norge har energieffektivisering ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) påpeker at Norge har hatt begrenset fremgang mot sitt energieffektiviseringsmål. Manglende implementering av EUs rammeverk for energieffektivisering og manglende nasjonal koordinering er viktige årsaker til dette.

Energikommisjonens rapport fra februar 2023 understreker behovet for en god kraftbalanse for å nå klimamålene og støtte grønn industri. Energieffektivisering fremheves som en nøkkel for å begrense kraftforbruket og redusere behovet for kraftutbygging. Kommisjonen anbefaler økt solkraftproduksjon og betydelig energieffektivisering innen bygg og industri. Et flertall av kommisjonsmedlemmene foreslår mål om 40 TWh økt fornybar kraftproduksjon og  20 TWh energieffektivisering innen 2030.

Les hele strategien