Batterier kan bli det neste store norske industrieventyret

Publisert

NHO, LO og 18 partnere står samlet om rapporten Industriell satsing på batterier i Norge som viser hvordan batterier kan bli det neste norske industrieventyret.

Les hele rapporten

Mange norske bedrifter satser nå innen batterier. Innen få år kan det skapes opp til 30 000 arbeidsplasser, og innen 2030 kan det omsettes for 90 milliarder kroner i en norsk batteriverdikjede.  Batterier kan bli Norges første og største helhetlige grønne elektriske verdikjede og Norge kan gi et vesentlig bidrag til den europeiske energiomstillingen gjennom batterier fra ren norsk kraft. .

Bak rapporten står: NHO, LO, Norsk Industri, Energi Norge, Equinor, Hydro, Elkem, Freyr, Morrow Batteries, Beyonder, Corvus Energy, Hydrovolt, Siemens Energy, NTNU, Sintef, UiO, IFE, Battery Norway, Bellona og Elbilforeningen.

– Batterier kan bli en stor næring, men det haster å lande konkurransedyktige rammevilkår og sikre investeringer. I tillegg må vi tenke helhetlig og langsiktig om denne næringen, og sikre kompetanseoppbygging, forskning og nødvendig infrastruktur. Derfor trenger vi at regjeringen etablerer en offensiv batteristrategi med ambisjoner for hele verdikjeden, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Batterialliansen står samlet om hva en slik offensiv strategi bør inneholde:

  • konkurransedyktige rammevilkår på nivå med EU-land
  • infrastrukturtilgang og rammevilkår som legger til rette for tilgang til kraft
  • offensiv satsing på FoU, utdanning og kompetanse

Batterialliansen foreslår konkrete mål for satsingen:

  • 2025-2030: fire storskala celleproduksjonsanlegg er etablert, og økt aktivitet i hele verdikjeden
  • 2025: verdensledende sentra for forskning, utvikling og industrialisering av batteriproduksjon
  • Norge tar en lederrolle innen skalering og eksport av grønn teknologi for skipsfart
  • 2025: Betydelig økt industriell aktivitet langs hele verdikjeden

Les hele rapporten industriell satsing på batterier i Norge