Bra at EU skjerper klimamål til 55 prosent

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

Mari Sundli Tveit, direktør i NHO for politikk.

EU vedtok 11.desember som ventet å skjerpe klimamålet for 2030 fra 40 til 55 prosent kutt fra 1990-nvå. NHO mener dette blir svært krevende å innfri, men det innebærer også store muligheter for at norsk næringsliv kan skape flere jobber, sier NHOs direktør for politikk Mari Sundli Tveit.

Målet bygger opp under Norges allerede innrapporterte klimaforpliktelse til FN på 50-55 prosent, og styrker forpliktelsen for gjennomføring. Klimamålet inngår som en sentral del av EUs Green Deal, som er pekt ut som EUs nye vekststrategi.

Norge har sluttet seg til EUs klimarammeverk og skal gjennomføre klimaforpliktelsen i samarbeid med EU. 55 prosent-målet skal gjennomføres i EU som helhet, og på en måte som tar hensyn til landenes ulike potensial for å redusere utslipp. Slik sikrer man effektiv gjennomføring og like konkurransevilkår i hele EU, som er Norges viktigste marked.

- NHO ønsker å ta en større rolle i klimaarbeidet, både som endringsagent overfor medlemsbedriftene våre, -og i arbeidet opp mot myndighetene for å sikre at ambisiøse klimamål følges opp med virkemidler og tiltak som sikrer gjennomføring. Da trenger vi offensiv satsing på CCS, hydrogen, havvind, batterier og maritim sektor, og et tett offentlig-privat samarbeid med støtteordninger, miljøavtaler og tilrettelegging for utslippskutt i transportsektoren, industrien og på sokkelen, sier Mari Sundli Tveit.