Energimeldingen: Tror på bredt flertall for mer ambisiøs satsing

Publisert

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie.

NHO har levert høringsinnspill til regjeringens tillegg til energimeldingen. Ber Stortinget samles om en raskere storstilt satsing på havvind

– Vi står i en ekstraordinær markedssituasjon, men har også en unik mulighet til å sikre Norges fremtid som en grønn energinasjon. Med bred støtte fra næringslivet i ryggen har vi tro på at politikerne på Stortinget kan finne sammen for et felles, langsiktig krafttak for energi, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør for politikk og myndighetskontakt.

Fredag 8. april la regjeringen frem sin tilleggsmelding til Solbergregjeringens "Energi for arbeid" fra juni 2021. Stortingsmeldingen tar inn over seg den drastiske endringen i energimarkedene som følge av krigen i Ukraina, med økende usikkerhet rundt krafttilgang, energisikkerhet og -priser. Likevel etterlyser NHO tiltak som fullt ut svarer på hvordan Norge tidsnok skal skaffe rikelig kraft til en rimelig pris, slik det er uttrykt i Hurdalsplattformen. Det er avgjørende for store deler av norsk næringsliv.

Fra ordskifte til taktskifte

- Vi er utålmodige og ønsker større industrielle ambisjoner enn det som kommer frem i meldingen. Flere partier har fremmet forslag om økte ambisjoner og raskere tempo i havvindsatsingen. Det er muligheter for Stortinget å få til et bredt flertall for en større satsing, sier Hauglie.

Norge har i dag de beste vindressursene i hele Europa, men de laveste ambisjonene for utbygging. NHO peker på taktskiftet i Europa, gjennom RePower EU, samarbeid og tempo i omstillingen. Norsk næringsliv trenger tillit til at et samlet Storting kan matche krafttaket til et samlet Europa.

- Enda viktigere enn det som står i meldingen, er hva Stortinget kan samles om fremover. Da må de legge til side mindre kjepphester og samles om de lange linjene som kan sikre norske klimamål, energisikkerhet og fremtidens grønne jobber, avslutter Hauglie.

Les hele høringsbrevet til NHO her. 

Den nye energisituasjonen i Europas og Norges muligheter som energinasjon fremover, vil være blant temaene på NHOs Årskonferanse, En ny morgendag, 12. mai.