Havvind: Bra med avklaringer, men nytt industrieventyr satt på vent

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Regjeringen har lagt frem sin satsning på havvind og vil lyse ut konsesjonene for utbygging av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø. Det settes også i gang et arbeid for å utlyse flere havvind-områder. Men det trengs mer for at ikke Norge skal havne bakpå i konkurransen med andre land om en storstilt industriutvikling.

 Norge kan ta en betydelig andel av den forventede utbyggingen av vindkraft i Europa i et nytt industrieventyr. Da haster det å komme i gang, og NHO hadde regnet med mer fra regjeringen slik at næringslivet raskt kan realisere store ambisjoner. 

 

- Vi hadde håpet på en tydeligere ambisjon på hybridkabler. En samlet havvind-næring har vært tydelig på at det kun er et hybridnett som vil sikre utbygging i industriell skala uten behov for offentlig støtte. Det er bra at dette skal utredes videre slik at vi raskt kan få faktaene og avklaringene som trengs for å realisere en storstilt havvind-satsing, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.  

Det er uheldig at man går i gang med løsninger som krever offentlig støtte i stedet for å velge de kommersielle løsningene. Alle utredninger må nå gjøres i høyt tempo, slik at innrettingen avklares raskt. 

- Det er bra at regjeringen varsler fremdrift i havvind-satsingen. Det er svært viktig med tempo i denne prosessen slik at bedriftene som ønsker å bygge ut havvind, kan komme i gang. Andre land har kommet lenger enn oss. Hvis havvindsatsingen skal bli til arbeidsplasser, skatteinntekter og lønnsomme bedrifter, må næringslivet kunne satse for fullt så fort som mulig, sier Almlid. 

NHO mener at regjeringen bør ta grep for å hente seg inn:  

  • Regjeringen bør signalisere et tydelig ambisjonsnivå for industriell utvikling av havvind i Norge. Arbeidet NVE nå skal gjøre med å identifisere nye områder for energiproduksjon til havs, bør sikre en jevn strøm av nye tildelinger. 
  • Tempoet i prosessene må opprettholdes og tildelingskriteriene for UN og SNII må snarest sendes på høring.
  • NVE-utredningen av hybridløsninger må gjennomføres så raskt som mulig slik at nettløsning kan avklares og det kan legges til rette for en storstilt videre utbygging av havvind i norske farvann. 
  • En radial vil antagelig kreve store offentlige støttebeløp for at utbygging skal finne sted, og størrelsen på disse må avklares. 
  • Utbygging av flytende havvind på Utsira Nord vil også kreve støtte. Innretningen av dette må avklares raskt. 

- Norge må bygge ut fornybar energi og kunne levere på både vind- og vannkraft, batteri og hydrogen for å bygge fremtidens næringsliv, sier Almlid. 

Dette er NHO og Konkrafts innspill til regjeringens satsning på havvind.