NHO om energimeldingen: Gode signaler, nå må tempoet opp

Publisert

Havvind

Regjeringen la frem vårens viktigste Stortingsmelding fredag 8. april. Det er positivt at regjeringen blant annet åpner opp igjen prosessene for konsesjonsbehandling av vind på land og signaliserer grep for å korte ned behandlingstiden av havvind. Mye er fortsatt uavklart, og tilleggsmeldingen burde svart enda bedre på de nye og forsterkede energiutfordringene vi står overfor.

- Det er en god grunntone i meldingen når det gjelder hva som må til for å lykkes. Det er positivt at regjeringen åpner opp igjen prosessene for konsesjonsbehandling av vind på land, ønsker å videreutvikle olje- og gassindustrien med signaler om både videre elektrifisering og hydrogenproduksjon, og at man tar nye skritt i riktig retning for lagerløsninger for CO2 på sokkelen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid

Regjeringen signaliserer også grep for å korte ned behandlingen av havvind.

Tilleggsmeldingen til energimeldingen handler om fremtiden til Norge som energinasjon, potensialet for industriutvikling, og vår evne til å oppnå klimamålene regjeringen har satt.

- Olje- og energiminister Terje Aasland har rett i at verden og energimarkedet har endret seg drastisk siden forrige energimelding, fra juni i fjor. Tilleggsmeldingen burde ha svart enda bedre på de nye og forsterkede utfordringene vi står overfor, sier Almlid.

Meldingen avklarer likevel ikke hvordan vi skal tidsnok skaffe oss rikelig kraft til en rimelig pris, slik statsråden utrykker. Statnett forventer kraftunderskudd i Norge allerede i 2026, og det er en stor bekymring for industrien. Når det gjelder havvindeventyret, er fortsatt det meste uavklart, både når det gjelder ambisjoner og rammeverk for utvikling av både bunnfast og flytende teknologi. Som analyser fra bl.a. McKinsey viser, går havvindtoget nå.

- Havvindtoget går nå. Vi kan ikke risikere å stå igjen på perrongen. Et samlet norsk næringsliv er utålmodig og ønsker signaler om større industrielle ambisjoner i meldingen. Dette er det også et bredt flertall og stor interesse for på Stortinget. Det bør danne et godt grunnlag for gode og brede politiske kompromisser på Stortinget. Det vil være avgjørende for å lykkes, ikke minst når det gjelder behovet for langsiktighet og forutsigbarhet, sier Almlid.

27 land i Europa har klart å enes om et felles taktskifte. Vi oppfordrer norske partier til å gjøre det samme.

- «Nå eller aldri», sa FNs generalsekretær ved fremleggelsen av klimarapporten mandag. Det handler om klima, arbeidsplasser og Norges fremtid som energinasjon, sier Almlid.

Les Energimeldingen