En god energimelding har blitt bedre, men vi er ikke i mål

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Nå må regjeringen levere på bestillingen fra Stortinget, sier Ole Erik Almlid.

I går avga Stortinget sin innstilling til Energimeldingen med flere klare marsjordrer til regjeringen. – En god melding har blitt bedre, men vi er ikke i mål, sier Ole Erik Almlid.

- Partiene på Stortinget skal ha ros for å ha samlet seg og gitt regjeringen tydelig marsjordre på noen viktige områder. Flertallet i Stortinget drar utviklingen flere skritt i riktig retning, sier Ole Erik Almlid.

NHO hadde fire viktige krav inn i behandlingen av tilleggsmeldingen:

  1. Et bredt forlik som sikrer enighet om de viktige linjene i norsk energipolitikk
  2. Konkrete ambisjoner for ny produksjon av fornybar energi
  3. Økt tempo i realiseringen av ny produksjon av fornybar energi
  4. Langsiktighet og forutsigbarhet

Stortinget leverer på mye, selv om vi gjerne skulle sett enda tydeligere og mer forpliktende bestillinger. Det er et bredt flertall for å utrede et eget hurtigløp for kraft- og nettutbygging knyttet til store industrietableringer, det skal være jevnlige tildelinger av nytt areal for havvind, og innen 2040 skal det være tildelt areal for havvind tilsvarende 30 GW. Det er også et klart flertall for elektrifisering av sokkelen som klimatiltak, for å øke satsingen på solkraft blant annet ved å fjerne regulatoriske barrierer, og for å sette frister for saksbehandlingstid og klagebehandling i energisaker.

Det mangler kun SVs stemmer for å sikre flertall for strømstøtte til små- og mellomstore bedrifter. NHO vil be SV om å bidra til flertall for dette når saken behandles i Stortinget.

Samtidig hadde regjeringspartiene muligheten til å komme med konkrete tiltak som ville gjort ulønnsom havvind, lønnsom, gjennom å åpne opp for bruk av hybridkabler. At det ikke kommer nå, er en tapt sjanse.

- Tiden går i fra oss og vi risikerer å bli stående igjen på perrongen. Nå haster det med utlysninger og lisenser for næringslivet å jobbe med, både til lands og til vanns, avslutter Ole Erik Almlid.