NHO

Innhold

Frihandelsavtale med Kina: Hva er viktig for din bedrift?

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

Forhandlingene om frihandelsavtale er gjenopptatt etter normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina i desember 2016. NHO og NFD vil gjerne ha innspill fra norske bedrifter. (Arkivfoto: Frode Overland Andersen, UD)

Nå kan du kan gi ditt innspill til forhandlingene.

Forhandlingene mellom Norge og Kina om en omfattende frihandelsavtale er i full gang. For å oppnå best mulig resultat for norske bedrifter, er det avgjørende at forhandlingsteamet vet hvor skoen trykker. Du kan gi ditt innspill til forhandlingene!

- NHO arbeider for at frihandelsavtalen skal gjøre det enklere å handle med og investere i Kina. Vi vil svært gjerne vite hvilke utfordringer bedriftene opplever i dag, slik at disse kan løses med den kommende avtalen, sier avdelingsdirektør i NHO, Tore Myhre.

- Vi ønsker en omfattende og moderne avtale, som dekke både handel med varer og tjenester, digital handel, investeringer, offentlige anskaffelser, opphavsrettigheter, veterinære krav og tekniske reguleringer, sier Myhre. – Men det er kun bedriftene som vet nøyaktig hvordan dagens regelverk slår ut i praksis og hvordan det bør forbedres. Det er derfor helt avgjørende at bedriftene melder fra om hindre for handel og investeringer, slik at disse hindrene kan fjernes eller reduseres. 

Innspill kan sendes til torkel.thorsen@nho.no, gjerne allerede denne måneden.

NHO er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), som har ansvaret for forhandlingene. 

NFD har utarbeidet en mal for innspill, som kan benyttes ved ønske. 

Kina er Norges største handelspartner i Asia og over 100 norskkontrollerte selskaper i Kina har allerede rundt 10 000 ansatte og omsetter for 15 milliarder kroner.

NHO ser et stort potensial for økt handel og investeringer, fra tradisjonelt sterke sektorer som energi, maritim, sjømat og turisme, til nye sektorer som smarte byer, helse- og klimateknologi og digitalisering.

Utviklingen fra "Made in China" til "Innovated in China" åpner for nytt samarbeid, og kinesiske konsern representerer en mulighet for massiv oppskalering for norske oppstartere.

Forhandlingene om frihandelsavtale ble innledet i 2008 og gjenopptatt i fjor. Tiende forhandlingsrunde ble avholdt i Beijing i desember og det rapporteres om god fremgang.