Kinas utenriksminister møtte norske bedrifter

Publisert

Kinas utenriksminister

Foto: Henrik Dale

Den kinesiske ambassaden inviterte torsdag NHO og ni bedrifter til møte med Kinas utenriksminister Qin Gang i anledning hans besøk til Norge denne uken.

- Kina er en viktig handelspartner for Norge og verdens nest største økonomi. Vi hadde en god dialog med utenriksminister Qin om saker som er av stor betydning for norske bedrifter, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Norske selskaper tilbyr løsninger og tjenester som kan gi viktige bidrag i den kinesiske og globale klimaomstillingen. Her er det muligheter for samarbeid. NHO la samtidig avgjørende vekt på viktigheten av en regelstyrt verdenshandel, og diskuterte utfordringene knyttet til geopolitiske spenninger.

- Det er viktig for norske selskaper å etterleve sine forpliktelser og holde en høy standard hva gjelder ansvarlig næringsliv. Det gjelder både bærekraft, anti-korrupsjon, menneskerettigheter og anstendig arbeid. Også dette tok vi opp med utenriksministeren, sier Almlid.