Korrupsjon utgjør en trussel mot demokrati og menneskerettigheter

Publisert

Generalsekretær i Transparency International Norge, Guro Slettemark i samtale med Daniel Eriksson, CEO i Transparency International. foto: Alessio Attansio.

Korrupsjon utgjør en trussel mot demokrati og menneskerettigheter sa viseadministrerende direktør Anniken Hauglie da hun åpnet den 9. antikorrupsjonskonferen i Næringslivets hus.

Hun sa videre at FN har anslått at verdien av et mer enn et oljefond, over 20 tusen milliarder kroner går til korrupsjon hvert år.  Dette svimlende beløpet hindrer at bærekraftsmålene nås, det øker ulikhetene, utarmer utviklingslandene og forhindrer økt velferd. Korrupsjon må derfor aktivt bekjempes av bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Kampen for transparens og kampen mot korrupsjon må fortsette for full styrke, fordi dette vil medvirke til å skape nødvendig økonomisk og politisk forutsigbarhet for næringslivet.

Daniel Eriksson som er øverste leder av Transparency International sa at kampen mot korrupsjon ikke er over og at den geopolitiske situasjon også viser at vi får færre demokratier og flere autoritære regimer. Han fremhevet at å vinne kampen mot korrupsjon betyr å styrke demokratiske verdier og at arbeidet mot korrupsjon også er en kamp for en rettferdig og bærekraftig fremtid.

NHO er fra 2023 medarrangør til den anerkjente #Antikorrupsjonskonferansen. Sammen med samarbeidspartnerne Transparency International Norge, Kvamme Associates, Selmer og Økokrim  var antikorrupsjonseksperter og gravejournalister invitert til å dele nyheter og kunnskap med de nærmere 200 deltakerne. Til neste år er det ti års jubileum for antikorrupsjonskonferansen som også blir i NHOs lokaler.