NHO lanserer ny Internasjonal strategi

Publisert

Et næringsliv for fremtiden

Tre tiår med vekst og globalisering har blitt avløst av økende geopolitisk uro. Stormaktsrivalisering, pandemi, angrepskrig i Europa og økt proteksjonisme har gitt mer usikkerhet og gjort hverdagen mer uforutsigbar for norske bedrifter.

Samtidig gir omstillingen verden og Norge står overfor nye muligheter for næringslivet. NHOs internasjonale strategi peker en tydelig retning for innsatsen vår frem mot 2030, i en tid der internasjonale forhold blir stadig viktigere for medlemsbedriftene.

Les strategien her.