NHO representert på FN-toppmøte om bærekraft

Publisert

FNs Høynivåforumet for bærekraftig utvikling (HLPF) er verdenssamfunnets årlige møte for å gjøre opp status og drøfte problemstillinger knyttet til hvordan en kan få en mer bærekraftig utvikling globalt. NHO, LO, KS og FN-sambandet var med i den bredt sammensatte delegasjonen som ledes av kommunal- og distriktsminister Gjelsvik.

Bare tolv prosent av bærekraftsmålene er i rute, det vil si mange av verdens land ligger langt etter. FN selv anslår at er behov for minst 500 milliarder USD skal en lykkes med 2030-agendaen. Korona-pandemien, klimakrisen, gjeldskrisen og krigen i Ukraina har satt utviklingen tilbake i mange land. Flere land bruker nå mer på å betjene gjeld enn å tilby innbyggerne grunnleggende tjenester. Gjeldskrisen i mange land begrenser mulighetene landene har til investering i bærekraftig utvikling. Det er nødvendig med en reform i det multilaterale finansieringssystemet.

For NHO er det særlig viktig å vise at privat sektor spiller en helt sentral rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene og under årets HLPF ble målene 6, 7, 9 og 17 spesielt diskutert. 6 er mål om rent vann og gode sanitære forhold, 7 er mål om tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris, mål 9 omhandler bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur, mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn, og mål 17 om samarbeid for å nå målene. På alle disse områdene kan mange av NHOs medlemmer bidra med bærekraftige løsninger og nye innovasjoner.