Våre posisjoner i europeiske saker

En del av arbeidet NHO gjør både sentralt i Oslo og i Brussel er å forsøke å påvirke politiske prosesser og lovgivning som påvirker medlemsbedriftenes interesser. Deler av vår påvirkning foregår via brev, posisjonsnotater eller høringsinnspill som vi publiserer og sender til beslutningstakere, som oftest i samarbeid med andre norske eller nordiske/europeiske aktører. Disse kan du se her.