Regjeringen nedsetter pensjonsutvalg

Nyhet, Pensjon og forsikring

Publisert

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom foto: Moment Studio

Regjeringen har i dag bedt et utvalg om en evaluering av pensjonsreformen. Utvalget skal ledes av Kristin Skogen Lund, og består av personer utpekt av partiene og fagpersoner.

Pensjonsreformen er den største endringen av norsk folketrygd siden den kom i 1967, og kanskje ett av de viktigste politiske forlikene inngått de siste 15 årene.

- Vi forventer at evalueringen vil stadfeste behovet for å stå ved intensjonene bak reformen, en reform NHO støtter fullt ut, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Pensjonsreformen ble innført i 2011 og skal nå evalueres av det regjeringsutnevnte utvalget. 

- De samme hensynene som stod bak reformen er fortsatt gjeldende. Det er av stor betydning at vi har et bærekraftig pensjonssystem, et system med bred tillit og bred oppslutning.  Et system som står seg over tid. At det blir en politisk forankring av evalueringen er derfor positivt, sier Melsom.

Melsom legger vekt på at pensjonssystemet må være bærekraftig over tid:

- Et pensjonssystem må gi en rimelig fordeling mellom ulike grupper arbeidstakere og ulike generasjoner, samt gi riktige insentiver til arbeidslinjen – det er av svært stor betydning for landets økonomi og pensjonssystemets bærekraft.

Partene i arbeidslivet ikke i utvalget

Utvalget består av fagfolk og politikere, men ikke partene i arbeidslivet: 

- Det er naturlig med en tett involvering av partene i et slikt evalueringsarbeid, og vi mener NHO og LO burde vært representert i utvalget, som de største organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for å sikre legitimitet. Vi forventer at utvalget bruker referansegruppen aktivt, sier Melsom.

Regjeringen ønsker de som er unge nå, og skal bli fremtidens pensjonister, inkluderes i prosessen.  

- Vi synes det er fornuftig  at det settes ned en referansegruppe med ungdomsrepresentanter. Et pensjonssystem skal sikre pensjoner for fremtiden og være bærekraftig over tid. Når man evaluerer folketrygdens alderspensjon er det viktig å også se på helheten, og hvordan alle elementene i pensjonssystemet til sammen gir en pensjon.

Les mer om utvalget på regjeringen sine nettsider